===== ERROR =====
Pregătirea în comun a condițiilor pentru transformarea digitală în sectoarele agricole și conexe din zona Bazinului Mării Negre (BSB Smart Farming)
Exportare în PDF Exportare în Word
Informații de finanțare  (Euro)
Total angajamente curente:
34 791,6 Euro
Total angajamente planificate:
59 908,4 Euro
Total debursări curente:
34 791,6 Euro
Total debursări planificate:
0 Euro
Total cheltuieli:
0 Euro
Debursări nealocate:
0 Euro
Total cheltuieli planificate:
0 Euro
Durata proiectului:
Rata de livrare:
100%
Rata de consumare:
Informații adiționale
Proiect creat de:
Centrul de Consultanta in Afaceri A.O. CCA
Creat în spațiul de lucru:
Uniunea Europeană - Team
Calculat:
Da
Proiect creat la data de:
30/09/2020
Proiect modificat la data de:
26/11/2020
Coordonatorul echipei de introducere date:
Aurel Jucov aurel.jucov@mf.gov.md
 
Identificare
Titlul proiectului: 
Pregătirea în comun a condițiilor pentru transformarea digitală în sectoarele agricole și conexe din zona Bazinului Mării Negre (BSB Smart Farming)
ID PGA: 
8721159214721

Stadiu:  În curs de desfășurare
Motivul statutului: 
Obiective: 

O1. Îmbunătățirea pregătirii pentru introducerea tehnologiilor inovatoare bazate pe TIC în agricultură și sectoarele conexe

O2.  Încurajarea transformării digitale în sectoarele agricole și conexe din zona Bazinului Mării Negre

 O3. Creșterea intensivă a oportunităților comerciale transfrontaliere și modernizarea în sectoarele agricole și conexe


Descriere: 

Proiectul sprijină eliminarea unora dintre principalele deficiențe ale țărilor bazinului Mării Negre legate de viitoarea transformare digitală, stimulând antreprenoriatul cu activități bine planificate și relevante pentru o serie de provocări și oportunități care decurg din principalele procese teritoriale de desfășurare în trei dimensiuni.

Prima dimensiune este legată de sprijinul pentru schimbarea condițiilor de modernizare a agriculturii și a sectoarelor conectate din zonă, întrucât agricultura digitală inteligentă este listată drept cea mai înaltă oportunitate tehnologică în ceea ce privește impactul pozitiv așteptat. A doua dimensiune este legată de provocările din fața principalului motor al economiei și bunăstării populației locale - IMM-urile din regiune. Proiectul îmbunătățește în mod stabil condițiile de sprijinire a IMM-urilor din regiunile care operează în agricultură și sectoarele conexe pentru a rămâne în concordanță cu tendințele industriale de vârf și fertilizează motivele pentru noi inițiative în cele mai promițătoare noi tendințe și nevoi industriale, cu o puternică încrucișare -efect de frontieră, răspunzând astfel la disparitățile regionale. Proiectul asigură un teritoriu durabil pentru susținerea în continuare a cunoștințelor și a întreprinde schimburi între țări la diferite niveluri de desfășurare a ecosistemelor inovatoare ale IMM-urilor. A treia dimensiune este răspunderea la provocările socio-economice din zonă - exodul creierului și al abilităților și risipa de creiere, fluxurile de migrație, disparitățile regionale legate de urbanizare și depopularea zonelor rurale. Proiectul ia în considerare aceste tendințe și le răspunde oferind un model pentru îmbunătățirea oportunității persoanelor cu calificare înaltă de a deveni interesați de agricultură sau de a lucra cu fermierii, susținând reținerea tinerilor în locurile lor natale, creând și hrănind oportunități pentru start-up ca o alternativă mult dorită și necesară împotriva muncii sezoniere slab calificate sau a câmpurilor fermierilor. Proiectul reacționează, de asemenea, la procesele de depopulare și îmbătrânire și la presiunea migrației neplanificate care oferă oportunități pentru utilizarea abilităților și competențelor TIC chiar și în cele mai subdezvoltate zone din zona BSB.


Componente de Acţiuni: 

1. Investigații privind nivelul de pregătire pentru agricultura inteligentă în zona Bazinului  Mării Negre

 2. Setarea platformei  Smart Farming în zona Bazinului  Mării Negre

 3. Dezvoltarea rețelei de Smart Farming în Bazinul  Mării Negre

 4. Încurajarea transformării digitale în sectoarele agricole și conexe din zona

 5. Consolidarea ecosistemului antreprenorial transfrontalier al zonei Bazinului Mării Negre

 


Rezumat activitate: 

Proiectul aplică o combinație de metode inovatoare pentru implementarea schimbării planificate către asigurarea unui model de îmbunătățire a condițiilor pentru adoptarea transformării digitale pentru modernizare în agricultură și sectoarele conectate în țările din zona eligibilă BSB. Provocărilor comune li se va răspunde cu un complex în deplină concordanță a activităților regionale, naționale, transfrontaliere și internaționale, colectarea și schimbul de informații și cunoștințe, crearea și sprijinul mediilor de învățare și susținerea acțiunilor de învățare și a întâlnirilor de învățare. . O platformă agricolă inteligentă și rețeaua sa de susținere a părților interesate cu o succesiune vastă și energică de evenimente regionale și transfrontaliere în zona BSB vor face agricultura inteligentă și modernizarea aferentă o realitate apropiată și vor fi un pas vital către o agricultură mai durabilă și competitivă în zonă . Implicarea mai multor părți interesate în acțiunile proiectului și sustenabilitatea partenerilor care sunt activi în sectoare și în domenii asigură mult timp durabilitatea rezultatelor. Mai mult, un expert extern pentru LB (legat de crearea bazei de date) va asigura și durabilitatea. Managementul proiectului se bazează pe metodologia de gestionare a proiectului PMBOK - proiectul este conceput pe baza metodologiei, iar logica de implementare, planul, resursele alocate sunt implementate în conformitate cu PMBOK. Partenerul principal al consorțiului de proiect are doi manageri de proiect certificați IPMA, dintre care unul deține un doctorat legat de managementul proiectelor și comunicațiilor și va fi dedicat gestionării acestui proiect.Deoarece acesta este un proiect simetric, aceleași activități sunt implementate cu participarea tuturor partenerilor. Pentru a se asigura că metodologia selectată este respectată, partenerul principal va pregăti și va distribui procedurile relevante. Toți partenerii din cadrul consorțiului sunt familiarizați cu metodologia și cei mai mulți dintre ei o aplică în managementul proiectelor lor, astfel încât metodologia va fi aplicată impecabil cu conducerea competentă și de susținere a partenerului principal. Proiectul este împărțit în faze specifice de 4 luni, fiecare dintre aceste faze având un set de activități legate de proiect - AG. Sfârșitul fiecărui GA culminează cu finalizarea tuturor rezultatelor și rezultatelor specifice fazei, planificate să servească drept bază pentru activitățile fazei următoare. Motivarea metodologiei de implementare a proiectului se bazează pe principiul unei echipe de management de bază care ia parte la grupuri de sarcini orientate spre probleme specifice și subiecte care livrează livrabile planificate în conformitate cu obiectivele proiectului. Experții externi sunt furnizați pentru toate GA-urile cu ore limitate (care vor fi selectate cu procese deschise și transparente). Acestea vor ajuta doar echipa să modifice domeniul de aplicare și caracterul intersecțional al activităților proiectului și vor garanta penetrarea profundă în structura părților interesate. De aici, activitățile de bază nu se bazează pe subcontractare care poate fi crucială din punct de vedere al calendarului, al controlului asupra rezultatelor și al rentabilității.


Memo: 

Proiectul este realizat în cadrul Programului Operaţional Comun de Cooperare în bazinul Mării Negre 2014-2020 finanțat de către Uniunea Europeană.

 


Scop:

Consolidarea legăturilor transfrontaliere pentru comerț și modernizare în sectoarele agricole și conexe pentru a dezvolta și implementa un model foarte reproductibil și transferabil pentru pregătirea condițiilor pentru asigurarea transformării digitale în agricultură și sectoarele conectate din zonă - un proces care se desfășoară intens în întreaga lume. Acesta cuprinde acțiuni care urmează să fie desfășurate în 6 țări partenere, cu rezultate parțiale care să fie accesibile pentru încă 2 țări. Acesta va contribui la promovarea unei schimbări semnificative în pregătirea sectoarelor agricole și conexe din zona BSB pentru transformarea digitală, îmbunătățind capacitățile comunității agricole, mediului academic, instituțiilor publice, actorilor din industrie și antreprenorilor pentru oportunități comerciale transfrontaliere în pentru a face față provocărilor teritoriale comune legate de rămânerea în urmă a modernizării în sectoarele agricole și conexe.


Rezultate: 

Proiectul asigură următoarele rezultate pe termen lung: - o schimbare semnificativă și măsurabilă în pregătirea sectoarelor agricole și conexe din zona BSB pentru transformarea digitală, - niveluri ridicate ale capacităților a peste 600 de reprezentanți ai comunității agricole , mediul academic, instituțiile publice, actorii din industrie, antreprenorii și factorii de decizie politică pentru oportunități comerciale transfrontaliere mai bune, pentru a face față provocărilor teritoriale comune legate de rămânerea în urmă a modernizării în sectoarele agricole și conexe. - un instrument TIC pentru soluții de agricultură inteligentă pentru noi legături transfrontaliere stabile pentru comerț și modernizare în sectoarele agricole și conexe - un ecosistem durabil pentru aplicarea tehnologiilor de agricultură inteligentă și IoT în sectorul agroalimentar din zona BSB - rețeaua părților interesate din reprezentanții multi-părți interesate pentru a îmbunătăți condițiile pentru asigurarea transformării digitale în agricultură și sectoarele conectate din zonă - o serie de activități inovatoare de învățare a acțiunilor care răspund la o serie de provocări și oportunități care decurg din principalele procese teritoriale - o serie de evenimente comerciale și de brokeraj regionale și transfrontaliere legate de viitoarea transformare digitală pentru întărirea legăturilor transfrontaliere pentru comerț - antreprenoriat stimulat și noi întreprinderi transfrontaliere care apar și creează în agricultura inteligentă și Internetul obiectelor - condiții îmbunătățite pentru modernizarea agricultura și sectoarele conexe din zonă - stabilă legături directe în conformitate cu tendințele industriale de vârf - au prezentat noi oportunități pentru utilizarea abilităților, competențelor și afacerilor TIC în cele mai subdezvoltate zone rurale din țările BSB - deschid noi orizonturi pentru oamenii din zona BSB pentru a-și găsi de lucru și pentru a-și dezvolta cariera în modernizarea agriculturii și a sectoarelor conexe în loc de imigrare - condiții îmbunătățite pentru o viață mai bună în zona BSBBuget
Necuprins in buget


Identificatori proiect: 
  • [Uniunea Europeană A.O. Centrul de Consultanta in Afaceri]

Ajutor umanitar: 
Nu
Planificare

Data propusă de începere:  14/07/2020
Data efectivă de începere:  14/07/2020
Data originală de terminare:  13/03/2022
Data efectivă de terminare: 
Durata proiectului: 
Localizare
[Moldova] 100%

Nivel de implementare: International and Local

Localizarea implementării: Toate

National Plan
[Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 2030”] [Agricultură] 50.0%
[Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 2030”] [Business] 50.0%
Sectoare
Sectoare DAC / OECD
DAC 5 Sector Code - 311 – AGRICULTURA (100.0)%

Sectoare bugetare guvernamentale
Budget Classification - 1100 – AGRICULTURA, GOSPODĂRIA SILVICĂ, GOSPODĂRIA PISCICOLĂ ŞI GOSPODĂRIA APELOR (100.0)%

Costul propus al proiectului
Cost 94 700   Euro
Data Semnătura 14/07/2020
Finanțare
Numele Organizației : A.O. Centrul de Consultanță în Afaceri
Organization Role : Finanțator
Tipul de asistență : Suport pentru proiecte
Financial Instrument : Grant
Angajamente planificate
Planificată 31/12/2020 3 030,4   Euro
Planificată 01/09/2021 3 030,4   Euro
Planificată 31/01/2022 1 515,2   Euro
Subtotal angajamente planificate: 7 576 Euro    


Numele Organizației : Uniunea Europeană
Organization Role : Finanțator
Tipul de asistență : Suport pentru proiecte
Financial Instrument : Grant
Angajamente planificate
Planificată 01/09/2021 34 849,6   Euro
Planificată 01/01/2022 17 482,8   Euro
Subtotal angajamente planificate: 52 332,4 Euro    
Angajamente curente
Curentă 14/08/2020 34 791,6   Euro
SUBTOTAL ANGAJAMENTE CURENTE: 34 791,6 Euro    
Debursări curente:
Curentă 07/10/2020 34 791,6   Euro
Subtotal Debursare Curentă: 34 791,6 Euro    


 
TOTAL ANGAJAMENTE PLANIFICATE: 59 908,4 Euro  
TOTAL ANGAJAMENTE CURENTE: 34 791,6 Euro  
Total debursări curente: 34 791,6 Euro  
Rata de livrare: 100%
Documente asociate
 Contractul de baza BSB 908 -     1 Grant contract BSB 908_LB original_signed (1)-compressed.pdf
  Descriere:  Contractul de baza BSB 908
  Data Semnătura:  9/30/2020
 Contract de parteneriat intre Partenerul Lider (GR) si partenerul de Proiect (RM) -     Annex III Partnership Agreement LB1-PP6 22.06.2020_signed-compressed.pdf
  Descriere:  Contract de parteneriat intre Partenerul Lider (GR) si partenerul de Proiect (RM)
  Data Semnătura:  9/30/2020
Organizații implicate
Organizații executoare
  • A.O. Centrul de Consultanță în Afaceri 100.0 %

Organizație contractantă / implementatoare
  • A.O. Centrul de Consultanță în Afaceri 100.0 %

Organizație beneficiară primară
  • A.O. Centrul de Consultanță în Afaceri

Informații de contact
Date de contact donator:: 
Elena Ciochina - projects@cca-ngo.org ; ciochina.elena.law@gmail.com ;

Contact Cancelaria de Stat: 

Contact minister de linie: 
Tipologie