===== ERROR =====
Parteneriat transfrontalier pentru ghidarea în cariera incuzivă
Exportare în PDF Exportare în Word
Informații de finanțare  (Euro)
Total angajamente curente:
118 503 Euro
Total angajamente planificate:
105 177 Euro
Total debursări curente:
0 Euro
Total debursări planificate:
0 Euro
Total cheltuieli:
0 Euro
Debursări nealocate:
118 503 Euro
Total cheltuieli planificate:
0 Euro
Durata proiectului:
Rata de livrare:

Rata de consumare:
Informații adiționale
Proiect creat de:
Nicolae Ciocan
Creat în spațiul de lucru:
Uniunea Europeană - Team
Calculat:
Da
Proiect creat la data de:
19/10/2020
Proiect modificat la data de:
20/11/2020
Coordonatorul echipei de introducere date:
Aurel Jucov aurel.jucov@mf.gov.md
 
Identificare
Titlul proiectului: 
Parteneriat transfrontalier pentru ghidarea în cariera incuzivă
ID PGA: 
8721146314808

Stadiu:  În curs de desfășurare
Motivul statutului: 

Contract de grant nr. 2SOFT/1.1/145 


Obiective: 

OB.1 - Îmbunătățirea politicilor și instrumentelor naționale de informare, îndrumare și consiliere în carieră pentru persoanele cu dizabilități prin elaborarea și aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile de orientare în carieră și a două Curricule de specialitate și manuale de instruire elaborate și pilotate până la sfârșitul proiectului.

OB.2 - 360 de profesioniști din sistemele de educație și ocuparea forței de muncă din Republica Moldova și Iași / România au cunoștințe și abilități adecvate pentru a furniza servicii de orientare profesională de calitate persoanelor cu dizabilități până la sfârșitul proiectului

OB.3 - Creșterea gradului de conștientizare a cel puțin 1500 de studenți / elevi / tineri cu dizabilități și familiile acestora din România și Republica Moldova cu privire la serviciile de orientare profesională incluzivă pentru ei până la sfârșitul proiectului


Descriere: 

În cadrul proiectului se va consolida parteneriatul transfrontalier între România și Republica Moldova în domeniul dezvoltării domeniului de ghidare în carieră în raport cu persoanele cu dizabilități. Partenerii vor fi implicați în realizarea unei cercetări sociologice privind ghidarea în carieră în RM; dezvoltarea cadrului methodologic din domeniu; capacitarea actorilor responsabili de domeniu (studenți și profesori din universități, angajații agențiilor de ocupare a forței de muncă, angajații centrelor de ghidare în carieră, persoane cu dizabilități și părinții acestora); sensibilizarea opiniei publice prin acțiuni de comunicare și vizibilitate. Se va realiza transferul transfrontalier de expertiză în domeniul educației inclusive pentru muncă și ghidare în carieră pentru persoanele cu dizabilități. 


Componente de Acţiuni: 

Elaborare cadru methodologic și instrumentele pentru ghidarea în carieră; dezvotlare de capacități (instruiri, schimb de experiență, transfer de cunoștințe și expertiză); acțiuni de comunicare și vizibilitate; sensibilizare a opiniei publice; stabilire parteneriat transfrontalier.


Rezumat activitate: 
Memo: 

Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020


Scop:

Rezultate: 

1. Stabilit parteneriatul transfrontalier între România și Republica Moldova pentru orientarea în carieră și medierea forței de muncă pentru persoanele cu dizabilități,

2. Cadrul metodologic și instrumentele pentru ghidarea în carieră și pentru medierea muncii în raport cu persoanele cu dizabilități, dezvoltate și pilotate în cadrul instituțiilor de învățământ și ocupare a forței de muncă din ambele țări;

3. Dezvoltate/ consolidate capacitățile a 360 de actori din România și Republica Moldova în furnizarea de servicii de ghidare în carieră pentru persoanele cu dizabilități;

4. Reglementate serviciile de orientare profesională în cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă din Republica Moldova;

5. 1970 persoane sensibilizate cu privire la serviciile de orientare profesională pentru persoanele cu dizabilități din Republica Moldova și România

6. Recomandări pentru îmbunătățirea politicilor și practicilor de orientare profesională pentru persoanele cu dizabilități din Republica Moldova prezentate factorilor de decizie și altor părți interesateBuget
Cuprins in buget


Identificatori proiect: 
  • [A.O. Keystone Moldova ]

Ajutor umanitar: 
Nu
Planificare

Data propusă de începere:  16/10/2020
Data efectivă de începere:  16/10/2020
Data originală de terminare:  15/05/2022
Data efectivă de terminare: 
Durata proiectului: 
Localizare
[Moldova] 100%

Nivel de implementare: Național

Localizarea implementării: Țară

National Plan
[Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 2030”] [Educație] 100.0%
Sectoare
Sectoare DAC / OECD
DAC 5 Sector Code - 110 – EDUCATIE (100.0)%

Sectoare bugetare guvernamentale
Budget Classification - 0200 – ACTIVITĂȚI EXTERNE - 0201 - Colaborare internaţională (100.0)%

Costul propus al proiectului
Cost 223 680   Euro
Data Semnătura 15/10/2020
Finanțare
Numele Organizației : A.O. Keystone Moldova
Organization Role : Finanțator
Tipul de asistență : Suport pentru proiecte
Financial Instrument : Grant
Angajamente curente
Curentă 16/10/2020 22 368   Euro
SUBTOTAL ANGAJAMENTE CURENTE: 22 368 Euro    
Rest de plată: 22 368 Euro    


Numele Organizației : Uniunea Europeană
Organization Role : Finanțator
Tipul de asistență : Suport pentru proiecte
Financial Instrument : Grant
Angajamente planificate
Planificată 16/11/2021 85 046   Euro
Planificată 15/05/2022 20 131   Euro
Subtotal angajamente planificate: 105 177 Euro    
Angajamente curente
Curentă 16/12/2020 96 135   Euro
SUBTOTAL ANGAJAMENTE CURENTE: 96 135 Euro    
Rest de plată: 96 135 Euro    


 
TOTAL ANGAJAMENTE PLANIFICATE: 105 177 Euro  
TOTAL ANGAJAMENTE CURENTE: 118 503 Euro  
Rest de plată: 118 503 Euro  
Documente asociate
 Contract de grant -     K_grant contract 2SOFT1.1_145 EX 2 semnat MLPDA.signed.pdf
  Data Semnătura:  10/19/2020
 Acord de parteneriat -     Annex_L_Partnership_Agreement_rev_signed[1].pdf
  Data Semnătura:  11/5/2020
Organizații implicate
Organizații executoare
  • A.O. Keystone Moldova 100.0 %

Organizație contractantă / implementatoare
  • A.O. Keystone Moldova 100.0 %

Organizație beneficiară primară
  • A.O. Keystone Moldova

Informații de contact
Date de contact donator:: 
Nicolae Ciocan - nciocan@keystonehumanservices.org ;

Contact Cancelaria de Stat: 

Contact minister de linie: 
Tipologie