===== ERROR =====
Proiectul Industrii creative pentru noile economii urbane în regiunea Dunărea-CINEMA
Exportare în PDF Exportare în Word
Informații de finanțare  (Euro)
Total angajamente curente:
15 000 Euro
Total angajamente planificate:
85 000 Euro
Total debursări curente:
0 Euro
Total debursări planificate:
0 Euro
Total cheltuieli:
0 Euro
Debursări nealocate:
15 000 Euro
Total cheltuieli planificate:
0 Euro
Durata proiectului:
Rata de livrare:

Rata de consumare:
Informații adiționale
Proiect creat de:
Svetlana Bazatin
Creat în spațiul de lucru:
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului - Team
Calculat:
Da
Proiect creat la data de:
07/10/2020
Proiect modificat la data de:
20/11/2020
Coordonatorul echipei de introducere date:
ATL ATL atl@amp.org
 
Identificare
Titlul proiectului: 
Proiectul Industrii creative pentru noile economii urbane în regiunea Dunărea-CINEMA
ID PGA: 
8721181614735

Stadiu:  În curs de desfășurare
Motivul statutului: 
Obiective: 

1.Îmbunătățirea condițiilor pentru industriile creative și revitalizarea urbană în regiunea Dunării, prin dezvoltarea și testarea modelului inovator.

2.Crearea instrumentelor și serviciilor de cooperare bazate pe acțiuni de interconectare a sectoarelor și de inițiere între sectoarele de industrie creativă și economia urbană.

3.Dezvoltarea capacităților tuturor actorilor și a părților interesate pentru a îmbunătăți în mod sustenabil condițiile cadrului de inovare pentru economiile creative și urbane.

 


Descriere: 

Revitalizarea zonelor urbane, în special zonele centrale urbane este o provocare-cheie pentru coeziunea socială și competitivitatea în regiunea Dunării(RD). Multe zone din interiorul orașelor rămân neutilizate ca urmare a transformării industriale, schimbării obiceiurilor consumatorilor, suburbanizării etc. Industria creativă (IC) este un promotor de inovație și un avantaj economic subestimat cu potențial ridicat de a contribui la revitalizarea centrelor orașelor și la revitalizarea zonelor urbane. "CINEMA " va dezvolta capacități și va încuraja cooperarea tuturor actorilor și a părților interesate, pentru a îmbunătăți durabil condițiile pentru inovare a IC și economiilor urbane. Parteneriatul "CINEMA" va acționa pentru a îmbunătăți dialogul și cooperarea transnațională la nivel instituțional și politic, în special în rândul municipalităților și administrației orașelor din RD. 


Componente de Acţiuni: 
Rezumat activitate: 
Memo: 

Program Transnațional Dunărea


Scop:

Scopul proiectului este îmbunătățirea cadrului inovativ pentru industriile creative și revitalizarea urbană în regiunea Dunării, prin dezvoltarea și testarea unui model inovativ de instrumente și servicii.


Rezultate: 

- Model de conectare intersectorială creat, care susține conturarea noilor economii urbane și restructurarea celor depășite de timp,cu provocări de mediu și sociale în Regiunea Dunării.

- Trei foi de parcurs dezvoltate pentru a sprijini modelarea noilor și restructurarea vechilor economii urbane care întâmpină provocări de mediu și sociale în Regiunea Dunării cum ar fi revitalizarea clădirilor abandonate și centrele orașelor neutilizate la moment
- Instrumente și servicii dezvoltate pentru BSO și factorii de decizie pentru îmbunătățirea capacităților de inovare în rândul sectoarelor Industriilor Creative (IC) și ale economiei urbane, cu accent puternic pe activitățile strat-upurilor,
- Set de instrumente pilotate pentru promovarea creativității și inovații în sectoarele economiei urbane

- 1 centru de suport a IC inițializat
- Rețea durabilă de actori cheie în dezvoltarea urbană creată cu un set de recomandări de politici transnaționale elaborate

 Buget
Necuprins in buget


Identificatori proiect: 
  • [Agenția de Dezvoltare Regională Nord DTP3-327-1.1]

Planificare

Data propusă de începere:  01/07/2020
Data efectivă de începere:  01/07/2020
Data originală de terminare:  31/12/2022
Data efectivă de terminare: 
Durata proiectului: 
Localizare
[Moldova] 100%

Nivel de implementare: Internațional

Localizarea implementării: Țară

National Plan
[Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 2030”] [Altele] 100.0%
Sectoare
Sectoare DAC / OECD
DAC 5 Sector Code - 250 - AFACERI ȘI ALTE SERVICII (100.0)%

Sectoare bugetare guvernamentale
Budget Classification - 1900 - ALTE SERVICII LEGATE DE ACTIVITATEA ECONOMICĂ (100.0)%

Costul propus al proiectului
Cost 100 000   Euro
Data Semnătura 01/07/2020
Finanțare
Numele Organizației : Comisia Europeană
Organization Role : Finanțator
Tipul de asistență : Suport bugetar
Financial Instrument : Grant
Capitale / Curente : Curente - generale
Angajamente planificate
Planificată 01/01/2021 21 250   Euro
Planificată 01/07/2021 21 250   Euro
Planificată 01/01/2022 21 250   Euro
Planificată 01/07/2022 21 250   Euro
Subtotal angajamente planificate: 85 000 Euro    


Numele Organizației : Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
Organization Role : Finanțator
Tipul de asistență : Suport bugetar
Financial Instrument : Fonduri guvernamentale
Capitale / Curente : Curente - generale
Angajamente curente
Curentă 06/08/2020 7 500   Euro
SUBTOTAL ANGAJAMENTE CURENTE: 7 500 Euro    
Rest de plată: 7 500 Euro    


Numele Organizației : Primăria mun. Bălți
Organization Role : Finanțator
Tipul de asistență : Suport bugetar
Financial Instrument : Fonduri guvernamentale
Capitale / Curente : Capitale - generale
Angajamente curente
Curentă 08/07/2020 7 500   Euro
SUBTOTAL ANGAJAMENTE CURENTE: 7 500 Euro    
Rest de plată: 7 500 Euro    


 
TOTAL ANGAJAMENTE PLANIFICATE: 85 000 Euro  
TOTAL ANGAJAMENTE CURENTE: 15 000 Euro  
Rest de plată: 15 000 Euro  
Documente asociate
 Contract de subsidii (ADR Nord, Primaria Balti) -     CINEMA subsidy contract signed.pdf
  Data Semnătura:  11/10/2020
 Acord de parteneriat Primaria Balti -     Partnership Agreement_Balti.pdf
  Data Semnătura:  11/10/2020
 Acord de parteneriat ADR Nord -     Partnership Agreement 5.pdf
  Data Semnătura:  11/10/2020
Organizații implicate
Organizație contractantă / implementatoare
  • Primăria mun. Bălți 50.0 %
  • Agenția de Dezvoltare Regională Nord 50.0 %

Organizație beneficiară primară
  • Agenția de Dezvoltare Regională Nord
  • Primăria mun. Bălți

Informații de contact
Date de contact donator:: 
Maria Prisacari - scai.adrnord@gmail.com ;
Dan Moraru - invest.balti@gmail.com ;

Contact Cancelaria de Stat: 

Contact minister de linie: 
Tipologie