===== ERROR =====
Foreign Military Financing (FMF) / Foreign Military Sales (FMS)
Exportare în PDF Exportare în Word
Informații de finanțare  (Euro)
Total angajamente curente:
34 184 240,37 Euro
Total angajamente planificate:
0 Euro
Total debursări curente:
9,61 Euro
Total debursări planificate:
0 Euro
Total cheltuieli:
0 Euro
Debursări nealocate:
34 184 230,76 Euro
Total cheltuieli planificate:
0 Euro
Durata proiectului:
-81  Luni
Rata de livrare:
0%
Rata de consumare:
Informații adiționale
Proiect creat de:
IDEA Importer
Creat în spațiul de lucru:
IDEA Import - Team
Calculat:
Nu
Proiect creat la data de:
01/05/2013
Proiect modificat la data de:
05/11/2020
Coordonatorul echipei de introducere date:
Administrator Administrator Administrator@gov.md
 
Identificare
Titlul proiectului: 
Foreign Military Financing (FMF) / Foreign Military Sales (FMS)
ID PGA: 
idea_2174

Stadiu:  În curs de desfășurare
Motivul statutului: 
Obiective: 

Alocarea de granturi Ministerului Apărării al Republicii Moldova pentru achiziţionarea şi livrarea mijloacelor materiale, patrimoniului şi tehnicii de diverse destinaţii care sporesc capacităţile Armatei Naţionale în vederea sprijinirii participării la operaţiunile combinate şi a interoperabilităţii cu SUA, NATO şi forţele de coaliţie regionale.


Descriere: 

La aceste programe Republica Moldova participă din anul 1997. Departamentul Apărării al SUA alocă anual Ministerului Apărării al Republicii Moldova granturi care sunt folosite pentru livrarea mijloacelor materiale, patrimoniului şi tehnicii de diverse destinaţii. De asemenea, se desfăşoară lucrări de restaurare a tehnicii militare pentru sporirea capacităţilor de menţinere a păcii, inclusiv şi   contingentelor detaşate la operaţiunile de menţinere a păcii peste hotarele ţării.


Componente de Acţiuni: 

Achiziţii şi livrări.


Rezumat activitate: 

Bunurile materiale obţinute de către Armata Naţională în urma achiziţiilor menţionate, bazate pe suma grantului alocat Ministerului Apărării, anual fortifică capacităţile de înzestrare şi modernizare ale Armatei Naţionale cu resurse tehnico-materiale necesare în scopul atingerii obiectivelor de îmbunătăţire a capabilităţilor operaţionale ale unităţilor militare, sporirei capacităţilor de menţinere a păcii, inclusiv şi a  contingentelor detaşate la operaţiunile de menţinere a păcii peste hotarele ţării


Memo: 
Scop:

Scopul Programului este identificarea necesităţilor Armatei Naţionale şi completarea acesteia pentru ridicarea capacităţii de luptă şi apărare, sporirea securităţii şi apărării pe plan naţional şi internaţional.


Rezultate: 

Pentru perioada 2008 - 2020 Ministerului Apărării al Republicii Moldova au fost alocate granturi în suma totală de aproximativ 56 853 788 dolari SUA. 

Pentru anul 2018 Ministerului Apărării al Republicii Moldova a fost alocat grant în suma de 12 750 000 dolari SUA.

Pentru anul 2019 - a fost alocat grant în suma de 12 750 000 dolari SUA  Buget
Necuprins in buget


Identificatori proiect: 
  • [Departamentul Apărării al Statelor Unite ]

Ajutor umanitar: 
Nu
Planificare

Data propusă de începere:  01/10/2020
Data efectivă de începere:  01/10/2020
Data originală de terminare:  31/12/2022
Data efectivă de terminare: 
Durata proiectului:  -81 Luni
Localizare
[Moldova] 100%

Nivel de implementare: Național

Localizarea implementării: Țară

National Plan
[Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 2030”] [Justiție] 100.0%
Programe
[Sectoarele transversale] [Alții] 100.0%
Sectoare
Sectoare DAC / OECD
DAC 5 Sector Code - 150 – GUVERNUL ȘI SOCIETATEA CIVILA - 152 – PREVENIREA ȘI SOLUȚIONAREA CONFLICTELOR, PACE ȘI SECURITATE - 15210 - Reforma si administrarea sistemului de securitate (100.0)%

Sectoare bugetare guvernamentale
Budget Classification - 0300 - APĂRAREA NAŢIONALĂ - 0301 - Armata Naţională (100.0)%

Costul propus al proiectului
Cost 12 750 000   Dolar American
Data Semnătura 01/10/2020
Finanțare
Numele Organizației : Departamentul Apărării al Statelor Unite
Organization Role : Finanțator
Tipul de asistență : Suport pentru proiecte
Financial Instrument : Grant
Capitale / Curente : Curente - generale
Angajamente curente
Curentă 01/01/2019 12 750 000   Dolar American
Curentă 01/10/2019 12 750 000   Dolar American
Curentă 01/01/2020 12 750 000   Dolar American
SUBTOTAL ANGAJAMENTE CURENTE: 34 184 240,37 Euro    
Debursări curente:
Curentă 01/01/2020 9,61   Euro
Subtotal Debursare Curentă: 9,61 Euro    
Rest de plată: 34 184 230,76 Euro    


 
TOTAL ANGAJAMENTE CURENTE: 34 184 240,37 Euro  
Total debursări curente: 9,61 Euro  
Rest de plată: 34 184 230,76 Euro  
Rata de livrare: 0%
Documente asociate
 Informatie pe 2015 -     NI FMF_2015.docx
  Data Semnătura:  4/1/2016
 Cadru juridic de cooperare -     Acord interguvernamental SUA-RM din 1994.htm
  Data Semnătura:  6/23/2014
 Informatie generala cu privire la proiect -     NI FMF.docx
  Data Semnătura:  11/5/2020
 Donatie de tehnica militara pentu Armata Nationala -     http://www.army.md/?ln...
  Data Semnătura:  11/5/2020
Organizații implicate
Organizații executoare
  • Departamentul Apărării al Statelor Unite 100.0 %

Organizație contractantă / implementatoare
  • Ambasada Statelor Unite ale Americii 100.0 %

Organizație beneficiară primară
  • Ministerul Apărării

Informații de contact
Date de contact donator:: 
Edward Salazar -

Contact Cancelaria de Stat: 

Contact minister de linie: 
Lilian Stoicov - lilian.stoicov@army.md;

Tipologie