===== ERROR =====
Protectia cursurilor de apă pentru o Mare Neagră curata prin monitorizarea inovatoare cu instrumente comune de control și practici bazate pe natura in vederea reducerii sedimentelor și poluării cu deșeuri din plastic
Exportare în PDF Exportare în Word
Informații de finanțare  (Euro)
Total angajamente curente:
139 890 Euro
Total angajamente planificate:
0 Euro
Total debursări curente:
51 480 Euro
Total debursări planificate:
0 Euro
Total cheltuieli:
0 Euro
Debursări nealocate:
88 410 Euro
Total cheltuieli planificate:
0 Euro
Durata proiectului:
Rata de livrare:
37%
Rata de consumare:
Informații adiționale
Proiect creat de:
Andrei Bitca
Creat în spațiul de lucru:
Uniunea Europeană - Team
Calculat:
Da
Proiect creat la data de:
30/07/2020
Proiect modificat la data de:
05/11/2020
Coordonatorul echipei de introducere date:
Aurel Jucov aurel.jucov@mf.gov.md
 
Identificare
Titlul proiectului: 
Protectia cursurilor de apă pentru o Mare Neagră curata prin monitorizarea inovatoare cu instrumente comune de control și practici bazate pe natura in vederea reducerii sedimentelor și poluării cu deșeuri din plastic
ID PGA: 
8721179514382

Stadiu:  În curs de desfășurare
Motivul statutului: 
Obiective: 

1.  Depistarea focarelor de poluare a apei/solului și analiza mecanismelor de poluare a mediului inconjurator

2. Elaborarea recomandarilor practice in vederea diminuarii consecintelor poluării

3. Mediatizarea si promovarea practicilor benefice mediului inconjurator


Descriere: 

Bazinele hidrografice care se varsă în Marea Neagră nu au fost puncte focale, în ciuda furnizării de către acestea a multor poluanți și deșeuri. Un exemplu similar este bazinul Mississippi care transportă poluanții din zona moartă a Golfului Mexican. Ideea acestui proiect este de a opri poluanții și deșeurile care ajung în râuri la sursă, astfel încât acestea să nu ajungă în Marea Neagră. Dacă va avea succes, acest lucru poate menține în mod rentabil o Mare Neagră curată, care va aduce beneficii bunăstării întregii regiuni.


Componente de Acţiuni: 

Activitățile acestui grup de acțiuni vor identifica inițial de unde provin poluanții majori. Activitățile se vor concentra pe scara în flux. Probele de apă vor fi colectate în diferite locuri de-a lungul zonei pilot pentru a determina poluanții care există și în condiții diferite de curgere a fluxului. Probele vor fi probabil colectate timp de un an. Eșantioanele de sedimente în suspensie vor fi colectate în diferite locuri cu ajutorul eșantioanelor de capcane integrate în timp. Acest lucru va permite în primul rând să vedem dacă există o problemă
 și, ulterior, ce probleme au poluanții. Amprentarea va ajuta la determinarea surselor de poluanți (de unde
 provin). Aceasta este o tehnică care nu a fost folosită în Europa, dar a fost utilizată pe scară largă în Statele Unite. Vor fi colectate și analizate ulterior probe de sol din diferite surse (agricole, pășuni, păduri, zone arse, zone inundate, urbane, malul râului etc.).
  Fiecare partener va decide utilizările terenurilor investigate în funcție de caracteristicile fiecărei
 țări. Fiecare probă va fi analizată pentru a avea numeroși parametri. În plus, vor fi colectate probe de sedimente fine depozitate pe albia pârâului. Activitatea finală se referă la punerea în aplicare a celor mai bune practici de gestionare cu ajutorul unei analize a deciziilor pe mai multe criterii și a unui sistem online de sprijin decizional. Recomandarea celor mai bune practici de management va fi elaborată pe baza principalelor surse de poluare determinate de activitățile anterioare. În plus, cele mai bune practici de management
 recomandate vor fi soluții bazate pe procese naturale. Există o recunoaștere și o conștientizare din ce în ce mai mare a faptului că natura poate contribui la furnizarea de soluții viabile care utilizează și implementează proprietățile ecosistemelor naturale și serviciile pe care le oferă într-un mod inteligent, "proiectat" și poate contribui la reducerea poluanților. Analiza deciziilor pe mai multe criterii va determina care și unde ar trebui amplasate aceste bune practici de management pentru a avea cea mai mare reducere a poluanților apelor curgătoare care contribuie la protejarea Mării Negre. Administratorii de terenuri și apă care utilizează această metodă vor reduce în mod rentabil poluanții și deșeurile de la atingerea fluxurilor.
 Sistemul online de sprijin decizional va propune utilizatorilor cele mai bune practici de management bazate pe parametri specifici accesate online. Acest lucru va permite părților interesate să înțeleagă eroziunea și problemele legate de deșeuri din zone și modalitățile de atenuare a acestora. În cele din prezent, vor fi puse în aplicare și testate modalități inovatoare de reducere a deșeurilor. În mod specific, capcanele pentru așternut vor fi amplasate în 4 dintre zonele pilot pentru a vedea efectul lor în acoperirea deșeurilor. Capcanele specifice pentru așternut vor fi ecologice (de exemplu, utilizarea lemnului). În cele din urmă, în zona pilotului român va fi testată o navă de pescuit cu dispozitive de skimmer care prinde gunoaie. Ambele sunt modalități inovatoare
 de a reduce deșeurile din râuri și, în cele din urmă, din Marea Neagră.


Rezumat activitate: 
Memo: 

Programul Operaţional Comun de Cooperare în bazinul Mării Negre 2014 - 2020


Scop:

 Crearea unei viziuni asupra gradului de poluare si focarelor existente și îmbunătățirea calității mediului în Bazinul Mării Negre.


Rezultate: 

1. Ghidul recomandărilor  practice in vederea diminuarii consecintelor poluării elaborat

2. Focare de poluare identificate și documentate

3. Conferințe de presă/seminare de promovare a practicilor non-poluante organizate Buget
Cuprins in buget


Identificatori proiect: 
  • [A.O. Asociația Internațională Ecologică a Păstrătorilor Rîului Eco-Tiras ]
  • [Programul Operaţional Comun de Cooperare în bazinul Mării Negre BSB963]

Ajutor umanitar: 
Nu
Planificare

Data propusă de începere:  01/07/2020
Data efectivă de începere:  01/07/2020
Data originală de terminare:  10/07/2022
Data efectivă de terminare: 
Durata proiectului: 
Localizare
[Moldova] [Chişinău] [Cruzeşti] 20%

[Moldova] [Chişinău] [Stăuceni] 20%

[Moldova] [Chişinău] [Tohatin] 20%

[Moldova] [Criuleni] [Bălăbăneşti] 20%

[Moldova] [Criuleni] [Bălţata] 20%

Nivel de implementare: International and Local

Localizarea implementării: Toate

National Plan
[Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 2030”] [Altele] 100.0%
Programe
[Sectoarele transversale] [Alții] 100.0%
Sectoare
Sectoare DAC / OECD
DAC 5 Sector Code - 700 – AJUTOR UMANITAR - 740 – PREVENIREA ȘI PREGATIREA CATASTROFELOR NATURALE - 74010 – Prevenirea și pregatirea catastrofelor naturale (100.0)%

Sectoare bugetare guvernamentale
Budget Classification - 0200 – ACTIVITĂȚI EXTERNE - 0201 - Colaborare internaţională (100.0)%

Costul propus al proiectului
Cost 139 890   Euro
Data Semnătura 17/01/2020
Finanțare
Numele Organizației : A.O. Asociația Internațională Ecologică a Păstrătorilor Rîului Eco-Tiras
Organization Role : Finanțator
Tipul de asistență : Asistenţă tehnică
Financial Instrument : Grant
Capitale / Curente : Curente - servicii de consultanță
Angajamente curente
Curentă 01/02/2021 11 191,2   Euro
SUBTOTAL ANGAJAMENTE CURENTE: 11 191,2 Euro    
Rest de plată: 11 191,2 Euro    


Numele Organizației : Comisia Europeană
Organization Role : Finanțator
Tipul de asistență : Asistenţă tehnică
Financial Instrument : Grant
Capitale / Curente : Curente - servicii de consultanță
Angajamente curente
Curentă 01/08/2020 51 480   Euro
Curentă 01/02/2021 51 480   Euro
Curentă 01/08/2021 25 738,8   Euro
SUBTOTAL ANGAJAMENTE CURENTE: 128 698,8 Euro    
Debursări curente:
Curentă 01/08/2020 51 480   Euro
Subtotal Debursare Curentă: 51 480 Euro    
Rest de plată: 77 218,8 Euro    


 
TOTAL ANGAJAMENTE CURENTE: 139 890 Euro  
Total debursări curente: 51 480 Euro  
Rest de plată: 88 410 Euro  
Rata de livrare: 37%
Documente asociate
 Partnership Agreement -     Annex III Partnership Agreement PP4-signed-final.pdf
  Data Semnătura:  7/31/2020
 Grant contract BSB 963 -     1 Grant contract BSB 963_LB original-FINAL.pdf
  Data Semnătura:  7/31/2020
Organizații implicate
Organizații executoare
  • A.O. Asociația Internațională Ecologică a Păstrătorilor Rîului Eco-Tiras 100.0 %

Organizație contractantă / implementatoare
  • A.O. Asociația Internațională Ecologică a Păstrătorilor Rîului Eco-Tiras 100.0 %

Organizație beneficiară primară
  • A.O. Asociația Internațională Ecologică a Păstrătorilor Rîului Eco-Tiras

Informații de contact
Date de contact donator:: 
Ilya Trombitsky - ilyatrom@mail.ru ;

Contact Cancelaria de Stat: 

Contact minister de linie: 
Tipologie