===== ERROR =====
Proiectul de dezvoltare a sistemului electroenergetic
Exportare în PDF Exportare în Word
Informații de finanțare  (Euro)
Total angajamente curente:
0 Euro
Total angajamente planificate:
61 000 000 Euro
Total debursări curente:
200 000 Euro
Total debursări planificate:
0 Euro
Total cheltuieli:
0 Euro
Debursări nealocate:
-200 000 Euro
Total cheltuieli planificate:
0 Euro
Durata proiectului:
Rata de livrare:

Rata de consumare:
Informații adiționale
Proiect creat de:
corina rusu
Creat în spațiul de lucru:
Banca Europeană pentru Reconstrucții și Dezvoltare - Team
Calculat:
Da
Proiect creat la data de:
15/07/2020
Proiect modificat la data de:
05/08/2020
Coordonatorul echipei de introducere date:
ATL ATL atl@amp.org
 
Identificare
Titlul proiectului: 
Proiectul de dezvoltare a sistemului electroenergetic
ID PGA: 
8721178714146

Stadiu:  În curs de desfășurare
Motivul statutului: 
Obiective: 

sporirea capacității și îmbunătățirea fiabilității sistemului de transport al energiei electrice în Moldova


Descriere: 

Proiectu corespunde uneia dintre direcțiile prioritare de dezvoltare prevăzute de Strategia Energetică a Republicii Moldova.

proiectul cuprinde următoarele părți:

partea 1- construcția unei linii electrice aeriene Vulcănești -Chișinău,care include următoarele:

a) construcția a aproximativ 158 km de linie electrică aeriană cu un singur circuit de 400 kV Vulcănești-Chișinău. 

b) servicii de supraveghere a proiectului pentru activitățile conform Părții 1 și Părții 2 a Proiectului.

parrtea 2- extinderea a doua stații electrice,care include următoarele:

(a) modernizarea substației Chișinău de 330 kV; și

(b) extinderea substației Vulcănești de 400 kV.

partea 3 - fortificarea sistemului de dispecerat și contorizare a energiei electrice, care include următoarele:

a)actualizarea sistemului curent de monitorizare, control și achiziții de date /sistemului de gestionare a energiei (SCADA / EMS) a ME;

b)modernizarea Sistemului de evidență a energiei electrice (MMS) al ME.

c)construcția unui nou sediu pentru Moldelectrica, inclusiv a unui Centru de Dispecerizare (CD);

d)elaborarea specificărilor tehnice pentru SCADA/EMS și MMS

partea 4- asistența tehnică și managementul proiectului,care includ următoarele:

a)Oferirea asistenței UCIPE, inclusiv prin prestarea serviciilor de consultanță în scopul asistenței în domeniul activităților de management al proiectului și costurilor operaționale;

b)Suport pentru ME și UCIPE prin intermediul Instruirilor;


Componente de Acţiuni: 

Componente pe Acțiuni

 

 • Componenta 1: Construcția Liniei Electrice Aeriene (LEA);
 • Componenta 2: Modernizarea/Extinderea a două Substații Electrice;
 • Componenta 3: Consolidarea Sistemului de Dispecerat și Evidență;
 • Componenta 4: Asistență Tehnică și Managementul Proiectului.

 


Rezumat activitate: 

Rezumat Activitate

 

Componenta 1: Construcția Liniei Electrice Aeriene (LEA)

 

 • construcția a circa 158 km de linie electrică aeriană de înaltă tensiune cu un singur circuit (400 kV) pe direcția Vulcănești – Chișinău.
 • servicii de consultanță pentru supravegherea lucrărilor de construcție incluse în componenta 1 și 2 a proiectului.

 

Componenta 2: Modernizarea/Extinderea a două Substații Electrice

 

 • modernizarea substației electrice Chișinău de 330 kV.
 • extinderea substației electrice Vulcănești de 400 kV.

 

Componenta 3: Consolidarea Sistemului de Dispecerat și Evidență

 

 • modernizarea sistemului existent de monitorizare, control și achiziție date / sistemului de gestionare a energiei (SCADA/EMS).
 • modernizarea sistemului de management al evidenței energiei electrice (MMS).
 • construcția unui nou sediu pentru ÎS Moldelectrica, inclusiv a unui Centru de Dispecerat (CD).
 • servicii de consultanță pentru elaborarea specificațiilor tehnice pentru sistemele SCADA / EMS și MMS.

 

Componenta 4: Asistență Tehnică și Managementul Proiectului

 

 • managementul general al proiectului și costuri operaționale UCIPE, inclusiv servicii de consultanță.
 • realizarea activităților de consolidare a capacităților și formare profesională pentru personalul ÎS Moldelectrica și UCIPE.
 • audit de mediu pentru terenul poluat anterior cu BPC (bifenili policlorurați) la stația electrică Vulcănești.
 • servicii de audit financiar pentru ÎS Moldelectrica și proiect.

Memo: 
Scop:

Scopul proiectului este de a spori capacitatea și a îmbunătăți fiabilitatea sistemului de transport al energiei electrice în Republica Moldova.


Rezultate: 

Rezultate

 

 • 158 km de linie electrică aeriană de înaltă tensiune cu un singur circuit (400 kV) pe direcția Vulcănești-Chișinău – construită și pusă în funcțiune.
 • Substația electrică Chișinău (330 kV) – modernizată.
 • Substația electrică Vulcănești (400kV) – extinsă.
 • Un nou sediu pentru ÎS Moldelectrica (inclusiv un nou centru de dispecerat) – construit.
 • Sistemul de monitorizare, control și achiziție date (SCADA) și Sistemul de gestionare a energiei (EMS) ÎS Moldelectrica - modernizate.
 • Sistemul de management al evidenței energiei electrice (MMS) ÎS Moldelectrica - modernizat.
 • Auditul de mediu pentru terenul poluat anterior cu BPC (bifenili policlorurați) la stația electrică Vulcănești – efectuat.
 • Asistența tehnică pentru UCIPE și ME – acordată.

 

Impactul rezultatelor

 

 • Capacitate sporită de transmisie a energiei electrice de-a lungul coridorului Vulcănești-Chișinău.
 • Creșterea fiabilității și reducerea întreruperilor de aprovizionare cu energie electrică de-a lungul coridorului Vulcănești-Chișinău.
 • Crearea condițiilor pentru integrarea regională.
 • Crearea condițiilor pentru creșterea competitivității pieței.
 • Creșterea securității de aprovizionare cu energie electrică.
 • Consolidarea capacității instituționale a ÎS Moldelectrica și a Guvernului RM în vederea dezvoltării durabile a sectorului electroenergetic.

 Buget
Necuprins in buget


Identificatori proiect: 
Ajutor umanitar: 
Nu
Planificare

Data propusă de începere:  24/03/2020
Data efectivă de începere:  24/07/2020
Data originală de terminare:  31/08/2024
Data efectivă de terminare: 
Durata proiectului: 
Localizare
[Moldova] 100%

Nivel de implementare: Național

Localizarea implementării: Țară

National Plan
[Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 2030”] [Energetică] 100.0%
Sectoare
Sectoare DAC / OECD
DAC 5 Sector Code - 230 – GENERAREA SI FURNIZAREA DE ENERGIE - 2309 - Producerea si furnizarea de energie (subsector) - 23040 - Transport / distribuția energiei electrice (100.0)%

Sectoare bugetare guvernamentale
Budget Classification - 1600 - COMPLEXUL PENTRU COMBUSTIBIL ŞI ENERGIE (100.0)%

Costul propus al proiectului
Cost 61 000 000   Euro
Data Semnătura 26/09/2019
Finanțare
Numele Organizației : Agenția Internațională pentru Dezvoltare
Organization Role : Finanțator
Tipul de asistență : Suport pentru proiecte
Financial Instrument : Credit
Capitale / Curente : Capitale - generale
Angajamente planificate
Planificată 25/03/2020 61 000 000   Euro
Subtotal angajamente planificate: 61 000 000 Euro    
Debursări curente:
Curentă 04/08/2020 200 000   Euro
Subtotal Debursare Curentă: 200 000 Euro    
Rest de plată: -200 000 Euro    


 
TOTAL ANGAJAMENTE PLANIFICATE: 61 000 000 Euro  
Total debursări curente: 200 000 Euro  
Rest de plată: -200 000 Euro  
Documente asociate
 Acord de Finanțare, Proiectul de dezvoltare a sistemului electroenergetic -     Financial Agreement (47,9 mln EUR).pdf
  Data Semnătura:  7/16/2020
 Acord de Finanțare, Proiectul de dezvoltare a sistemului electroenergetic -     Financial Agreement (13,1 mlnEUR).pdf
  Data Semnătura:  7/16/2020
Organizații implicate
Organizație contractantă / implementatoare
 • Unitatea Consolidata pentru Implementarea si Monitorizarea Proiectelor in Domeniul Energeticii 100.0 %

Organizație beneficiară primară
 • Ministerul Economiei și Infrastructurii

Informații de contact
Date de contact donator:: 
Contact Cancelaria de Stat: 

Contact minister de linie: 
Tipologie