===== ERROR =====
Îmbunătățirea furnizării serviciilor de suport privind inovarea și inovația în cadrul Rețelei Enterprise Europe Network(EEN) din Republica Moldova pentru a crește competitivitatea întreprinderilor
Exportare în PDF Exportare în Word
Informații de finanțare  (Euro)
Total angajamente curente:
0 Euro
Total angajamente planificate:
58 311,18 Euro
Total debursări curente:
136 038,02 Euro
Total debursări planificate:
0 Euro
Total cheltuieli:
0 Euro
Debursări nealocate:
-136 038,02 Euro
Total cheltuieli planificate:
0 Euro
Durata proiectului:
Rata de livrare:

Rata de consumare:
Informații adiționale
Proiect creat de:
Mihai Bilba
Creat în spațiul de lucru:
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova - Team
Calculat:
Da
Proiect creat la data de:
12/02/2016
Proiect modificat la data de:
03/08/2020
Coordonatorul echipei de introducere date:
 
Identificare
Titlul proiectului: 
Îmbunătățirea furnizării serviciilor de suport privind inovarea și inovația în cadrul Rețelei Enterprise Europe Network(EEN) din Republica Moldova pentru a crește competitivitatea întreprinderilor
ID PGA: 
872112198373

Stadiu:  În curs de desfășurare
Motivul statutului: 
Obiective: 

Principalul obiectiv al Proiectului EEN în Republica Moldova este de a oferi servicii complexe pentru susţinerea inovaţiilor şi promovarea relaţiilor comercial-economice externe în cadrul comunităţii de afaceri din ţară. 

 • Sporirea competitivităţii şi capacităţii de inovare a IMM-urilor;
 • susţinerea internaţionalizării şi transferului tehnologic în cadrul întreprinderilor;
 • iniţierea şi formarea parteneriatelor de afaceri şi tehnologice durabile între companiile din Republica Moldova şi cele din Uniunea Europeană;
 • promovarea cercetărilor şi spiritului inovator în cadrul întreprinderilor;
 • promovarea spiritului antreprenorial în cadrul organizaţiilor de cercetare, inovare şi transfer tehnologic.

Descriere: 

Reţeaua Întreprinderilor Europene (EEN) este cea mai mare reţea de suport a întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-urilor) din întreaga lume, cu peste 3000 de experţi şi aproape 600 de organizaţii membre din peste 60 de state.

Reţeaua a fost lansată în anul 2008 la iniţiativa Comisiei Europene şi s-a extins treptat dincolo de graniţele sale în Asia, Africa şi America, fiind reprezentată de Organizaţii de Suport în Afaceri, Camere de Comerţ şi Industrie, Instituţii de cercetare, parcuri şi reţele tehnologice, clustere şi universităţi.

Reţeaua EEN în Republica Moldova şi-a început activitatea încă în anul 2011, iar din anul 2015 funcţionează în cadrul Programului Uniunii Europene, COSME.

 

Reţeaua  Enterprise Europe Network(EEN) în Republica Moldova include următorii parteneri:

 • Camera de Comert si Industrie a Republicii Moldova (CCI RM)
 • Organizatia pentru Dezvoltarea Sectorului Intreprinderilor Mici si Mijlocii (ODIMM),
 • Agentia Națională pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD),
 • Asociatia Obsteasca Rețeaua de Transfer Tehnologic a Moldovei (RTTM)

 

Serviciile oferite de către Consortium Business-INN-Moldova, în cadrul Enterprise Europe Network:

Servicii de informare şi consultanţă: consultanţă privind legislaţia europeană, standarde şi drepturi de proprietate (IPR); informaţii şi sfaturi practice despre reglementările şi oportunităţile pieţei europene a bunurilor şi serviciilor, inclusiv despre sistemele de impozitare şi alte taxe valabile la export. Acces la cadrul legislativ european şi posibilitatea de a contribui la formarea şi îmbunătăţirea politicilor UE pentru IMM-uri prin transmiterea punctului de vedere în cadrul consultărilor publice europene.

 

Oportunităţi de cooperare în afaceri: acces la noi pieţe şi internaţionalizare; asistenţă pentru identificarea partenerilor de afaceri şi a tehnologiilor necesare în procesul de internaţionalizare; organizarea de evenimente de brokeraj, misiuni economice, conferinţe şi ateliere de lucru; realizarea profilului companiei şi publicarea în baza de date EEN. Reţeaua gestionează cea mai mare bază de date cu oportunităţi de afaceri din Europa prin intermediul căreia companiile pot stabili parteneriate internaţionale.

 

Servicii de inovare şi transfer tehnologic: consilierea IMM-urilor inovatoare pentru a avea acces la finanţare pentru Cercetare şi Inovare (de exemplu Horizon2020, Instrumentul pentru IMM-uri); asistenţă în identificarea tehnologiei potrivite pentru îmbunătăţirea inovaţiei; informaţii despre politicile şi programele de inovare, cercetare şi dezvoltare tehnologică; sprijinirea creării de sinergii cu alţi actori în domeniul cercetării.

 

 


Componente de Acţiuni: 

Principalele activități ale proiectului sunt aliniate cu obiectivele Consortiumului Business-INN-Moldova și termenii de referință pentru perioada 2020-2021: evaluărea capacităților de export și inovare ale întreprinderilor, servicii de asistență informațională și consultativă, activități de instruire, reglementări europene și accesarea de noi piețe, servicii transfrontaliere, evenimente de intermediere sau misiuni ale companiei care stimulează crearea de parteneriate de afaceri, tehnologice și de cercetare, servicii specifice pentru a accelera inovărea în cadrul companiilor.


Rezumat activitate: 
Memo: 
Scop:

1. Internaționalizarea afacerii;

2. Accesarea de fonduri Europene;

3. Suport pentru activitatea inovațională.

 


Rezultate: 

1. Creșterea competitivității companiei;

2. Semnarea Contractelor de colaboarea;

3. Creșterea exporturilor;

4. Inovarea și dezvoltarea afacerii.Buget
Necuprins in buget


Identificatori proiect: 
 • [Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii ODIMM]
 • [Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare ANCD]
 • [A.O. Rețeaua de Transfer Tehnologic a Moldovei RTTM]
 • [Camera de Comerț și Indstrie a Republicii Moldova CCIRM]

Ajutor umanitar: 
Nu
Planificare

Data propusă de începere:  01/01/2020
Data efectivă de începere:  01/07/2020
Data originală de terminare:  31/12/2022
Data efectivă de terminare: 
Durata proiectului: 
Localizare
[Moldova] 100%

Nivel de implementare: Național

Localizarea implementării: Țară

National Plan
[Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 2030”] [Business] 100.0%
Sectoare
Sectoare DAC / OECD
DAC 5 Sector Code - 250 - AFACERI ȘI ALTE SERVICII (100.0)%

Sectoare bugetare guvernamentale
Budget Classification - 1900 - ALTE SERVICII LEGATE DE ACTIVITATEA ECONOMICĂ (100.0)%

Costul propus al proiectului
Cost 194 370   Euro
Data Semnătura 01/01/2020
Finanțare
Numele Organizației : Comisia Europeană
Organization Role : Finanțator
Tipul de asistență : Asistenţă tehnică
Financial Instrument : Grant
Angajamente planificate
Planificată 31/03/2022 58 311,18   Euro
Subtotal angajamente planificate: 58 311,18 Euro    
Debursări curente:
Curentă 05/03/2020 136 038,02   Euro
Subtotal Debursare Curentă: 136 038,02 Euro    
Rest de plată: -136 038,02 Euro    


 
TOTAL ANGAJAMENTE PLANIFICATE: 58 311,18 Euro  
Total debursări curente: 136 038,02 Euro  
Rest de plată: -136 038,02 Euro  
Documente asociate
 Contractul de Grant Business-INN-Moldova -     Grant Agreement Business-INN-Moldova.PDF
  Data Semnătura:  7/24/2020
Organizații implicate
Organizație contractantă / implementatoare
 • Comisia Europeană 100.0 %

Organizație beneficiară primară
 • Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare
 • Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii
 • A.O. Rețeaua de Transfer Tehnologic a Moldovei
 • Camera de Comerț și Indstrie a Republicii Moldova

Informații de contact
Date de contact donator:: 
Mihai BILBA - mihai.bilba@chamber.md ;

Contact Cancelaria de Stat: 

Contact minister de linie: 
Tipologie