===== ERROR =====
Entrepreneurial Europe (Implementarea comunităților de colaborare EntreComp)
Exportare în PDF Exportare în Word
Informații de finanțare  (Euro)
Total angajamente curente:
26 170 Euro
Total angajamente planificate:
0 Euro
Total debursări curente:
0 Euro
Total debursări planificate:
0 Euro
Total cheltuieli:
0 Euro
Debursări nealocate:
26 170 Euro
Total cheltuieli planificate:
0 Euro
Durata proiectului:
Rata de livrare:

Rata de consumare:
Informații adiționale
Proiect creat de:
Mihai Bilba
Creat în spațiul de lucru:
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova - Team
Calculat:
Da
Proiect creat la data de:
20/07/2020
Proiect modificat la data de:
01/08/2020
Coordonatorul echipei de introducere date:
 
Identificare
Titlul proiectului: 
Entrepreneurial Europe (Implementarea comunităților de colaborare EntreComp)
ID PGA: 
8721121914234

Stadiu:  În curs de desfășurare
Motivul statutului: 
Obiective: 

Obiectivul general al Proiectului este transformarea EntreComp în acțiune, pentru a aduce valoare comunităților de utilizatori la nivel local și regional. Această inițiativă își propune să reunească actori relevanți din diferite țări pentru a crea o comunitate de colaborare care să exploreze modul în care EnterComp poate funcționa ca un catalizator și un instrument pentru a favoriza abilitățile antreprenoriale ale tinerilor și ale cetățenilor în general.

 

Obiectivul proiectului este reunirea părților interesate (la nivel european, național, regional sau local) pentru discuții interactive în jurul cadrului de competență pentru antreprenoriat (EntreComp), cu obiectivul de a construi colaborări între actorii din educație, întreprinderi și alte părți interesate și de a activa în mod activ.


Descriere: 

În 2016, Comisia Europeană a publicat Cadrul european de competență pentru antreprenoriat (EntreComp).

Proiectul EntreComp propune o definiție comună a antreprenoriatului ca o competență, cu scopul de a crește consensul tuturor părților interesate, de a sprijini proiectarea de noi acțiuni în educația antreprenorială și de a stabili o punte între educație și educația antreprenorială.

 

EntreComp este un instrument central pentru promovarea și adoptarea educației antreprenoriale în toată Europa. EntreComp constituie baza competențelor cheie pentru învățarea de-a lungul vieții.

 

Această inițiativă își propune să reunească actorii relevanți din diferite țări pentru a crea o comunitate care să exploreze modul în care Cadrul poate funcționa ca un catalizator și un instrument pentru a stimula abilitățile antreprenoriale.

 

Consortiul EnterComp Europa este format din organizații din: Belgia, Italia, Spania, Turcia și Republica Moldova.

 


Componente de Acţiuni: 

 

 


Rezumat activitate: 

Activitățile susținute de acest proiect vizează încurajarea unei utilizări sistemice a Cadrului de competență antreprenorială (EntreComp), în scopul de a sprijini dezvoltarea și evaluarea mentalității și abilităților antreprenoriale și de a facilita progresul suplimentar în răspândirea și eficacitatea educației și formării antreprenoriale.

 

Activitatea 1 stabilește bazele acțiunilor și privește instituirea unor comunități de colaborare intersectoriale care să sprijine dezvoltarea și evaluarea competențelor antreprenoriale.

 

Activitatea 2: Organizarea de ateliere, mese rotunde, seminarii și dialoguri regulate în cadrul comunităților de colaborare.

 

Activitatea 3: Proiectarea unei strategii pentru noi oportunități de învățare și servicii de suport bazate pe EntreComp.

 

Activitatea 4: Dezvoltarea oportunităților de învățare bazate pe rezultatele învățării în EntreComp.

 

Activitatea 5: Testarea noilor abordări pentru dezvoltarea și evaluarea competențelor antreprenoriale.

 

Activitatea 6: Comunicarea și schimb de experiență la nivel european.


Memo: 
Scop:

EntreComp reprezintă un instrument pentru promovarea și adoptarea educației antreprenoriale în toată Europa.


Rezultate: 


Buget
Cuprins in buget


Identificatori proiect: 
  • [Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare ANCD]
  • [Camera de Comerț și Indstrie a Republicii Moldova CCIRM]

Ajutor umanitar: 
Nu
Planificare

Data propusă de începere:  01/02/2020
Data efectivă de începere:  01/07/2020
Data originală de terminare:  31/12/2022
Data efectivă de terminare: 
Durata proiectului: 
Localizare
[Belgium]

[Italy]

[Moldova] 100%

[Spain]

[Turkey]

Nivel de implementare: Internațional

Localizarea implementării: Țară

National Plan
[Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 2030”] [Educație] 100.0%
Sectoare
Sectoare DAC / OECD
DAC 5 Sector Code - 110 – EDUCATIE (80.0)%

DAC 5 Sector Code - 400 - MULTISECTOARE (20.0)%

Sectoare bugetare guvernamentale
Budget Classification - 0600 - ÎNVĂŢĂMÎNTUL (70.0)%

Budget Classification - 1900 - ALTE SERVICII LEGATE DE ACTIVITATEA ECONOMICĂ (30.0)%

Costul propus al proiectului
Cost 26 170   Dolar American
Data Semnătura 01/02/2020
Finanțare
Numele Organizației : Comisia Europeană
Organization Role : Finanțator
Tipul de asistență : Asistenţă tehnică
Financial Instrument : Grant
Capitale / Curente : Curente - generale
Angajamente curente
Curentă 01/02/2020 12 171   Euro
Curentă 01/07/2020 13 999   Euro
SUBTOTAL ANGAJAMENTE CURENTE: 26 170 Euro    
Rest de plată: 26 170 Euro    


 
TOTAL ANGAJAMENTE CURENTE: 26 170 Euro  
Rest de plată: 26 170 Euro  
Documente asociate
 Contractul de Grant EntreComp Europa -     Grant Agreement-883564-EntreComp Europe (1).pdf
  Data Semnătura:  8/1/2020
Organizații implicate
Organizații executoare
  • Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare 30.0 %
  • Camera de Comerț și Indstrie a Republicii Moldova 70.0 %

Organizație contractantă / implementatoare
  • Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare 30.0 %
  • Camera de Comerț și Indstrie a Republicii Moldova 70.0 %

Organizație beneficiară primară
  • Camera de Comerț și Indstrie a Republicii Moldova

Informații de contact
Date de contact donator:: 
Mihai BILBA - mihai.bilba@chamber.md ;

Contact Cancelaria de Stat: 

Contact minister de linie: 
Tipologie