===== ERROR =====
Horizon2020-PRO Business Innovation Moldova
Exportare în PDF Exportare în Word
Informații de finanțare  (Euro)
Total angajamente curente:
0 Euro
Total angajamente planificate:
12 069 Euro
Total debursări curente:
12 069 Euro
Total debursări planificate:
0 Euro
Total cheltuieli:
0 Euro
Debursări nealocate:
-12 069 Euro
Total cheltuieli planificate:
0 Euro
Durata proiectului:
Rata de livrare:

Rata de consumare:
Informații adiționale
Proiect creat de:
Mihai Bilba
Creat în spațiul de lucru:
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova - Team
Calculat:
Da
Proiect creat la data de:
20/07/2020
Proiect modificat la data de:
01/08/2020
Coordonatorul echipei de introducere date:
 
Identificare
Titlul proiectului: 
Horizon2020-PRO Business Innovation Moldova
ID PGA: 
8721121914227

Stadiu:  În curs de desfășurare
Motivul statutului: 
Obiective: 
 1. Obiectivul general al proiectului este de a contribui la creșterea inteligentă prin creșterea eficienței investițiilor în inovare și prin contribuția la o conectare mai eficientă a legăturilor de-a lungul lanțului de inovare.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • gestionarea eficientă a relației dintre IMM-uri (beneficiar al Instrumentului pentru IMM-uri) și consultant, în scopul creșterii numărului de proiecte finanțate în cadrul programului “Horizon2020”;​
 • dezvoltarea capacităților regionale de gestionare a inovării în domeniul IMM-urilor: realizarea unei analize privind gestionarea inovației, elaborarea unui plan de acțiuni adaptat pentru creșterea eficacității și eficienței sistemului de gestionare a inovației și punerea în aplicare a acțiunilor.

Descriere: 

Programul “Horizont 2020” reunește toate programele de finanțare exitente ale Uniunii Europene în materie de cercetare și inovare. Programul-cadru european pentru cercetare şi inovare „Horizon2020″ urmăreşte în mod sistematic finanţarea proiectelor capabile să ducă la îndeplinirea obiectivelor tehnice, ştiinţifice, educaţionale şi sociale asumate de statele membre prin intermediul Strategiei „Europa 2020″.

 

Organizații partenere în Republica Moldova:

Serviciile oferite în cadrul Proiectului Orizont 2020:

Pas 1: Evaluarea gradului de inovare a întreprinderii;

Pas 2: Întocmirea Raportului IMP³rove personalizat;

Pas 3: Conseliere.


Componente de Acţiuni: 
Rezumat activitate: 
Memo: 
Scop:

Scopul proiectului este de a asista și consilia IMM-urile în evaluarea nevoilor și dezvoltarea strategiilor de creștere durabilă. IMM-urile pot beneficia de expertiză în identificarea partenerilor pentru dezvoltarea ideilor și proiectelor lor inovatoare.


Rezultate: 

Creșterea competitivității ÎMM-urilor.Buget
Necuprins in buget


Identificatori proiect: 
 • [Camera de Comerț și Indstrie a Republicii Moldova CCIRM]
 • [Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare ANCD]
 • [A.O. Rețeaua de Transfer Tehnologic a Moldovei RTTM]

Ajutor umanitar: 
Nu
Planificare

Data propusă de începere:  01/01/2020
Data efectivă de începere:  01/06/2020
Data originală de terminare:  31/12/2021
Data efectivă de terminare: 
Durata proiectului: 
Localizare
[Moldova] 100%

Nivel de implementare: Național

Localizarea implementării: Țară

National Plan
[Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 2030”] 100.0%
Sectoare
Sectoare DAC / OECD
DAC 5 Sector Code - 250 - AFACERI ȘI ALTE SERVICII (25.0)%

DAC 5 Sector Code - 311 – AGRICULTURA (25.0)%

DAC 5 Sector Code - 321 – INDUSTRIE (25.0)%

DAC 5 Sector Code - 400 - MULTISECTOARE (25.0)%

Sectoare bugetare guvernamentale
Budget Classification - 0700 - ŞTIINŢA ŞI INOVAREA (100.0)%

Costul propus al proiectului
Cost 24 138,99   Euro
Data Semnătura 28/02/2020
Finanțare
Numele Organizației : Comisia Europeană
Organization Role : Finanțator
Tipul de asistență : Asistenţă tehnică
Financial Instrument : Grant
Capitale / Curente : Curente - servicii de consultanță
Angajamente planificate
Planificată 05/03/2020 12 069   Euro
Subtotal angajamente planificate: 12 069 Euro    
Debursări curente:
Curentă 31/03/2022 12 069   Euro
Subtotal Debursare Curentă: 12 069 Euro    
Rest de plată: -12 069 Euro    


 
TOTAL ANGAJAMENTE PLANIFICATE: 12 069 Euro  
Total debursări curente: 12 069 Euro  
Rest de plată: -12 069 Euro  
Documente asociate
 Contract de Grant, PROBIM Moldova -     Grant Agreement Horizon2020.pdf
  Data Semnătura:  7/24/2020
Organizații implicate
Organizații executoare
 • Camera de Comerț și Indstrie a Republicii Moldova 33.4 %
 • A.O. Rețeaua de Transfer Tehnologic a Moldovei 33.3 %
 • Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare 33.3 %

Organizație contractantă / implementatoare
 • A.O. Rețeaua de Transfer Tehnologic a Moldovei 33.3 %
 • Camera de Comerț și Indstrie a Republicii Moldova 33.4 %
 • Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare 33.3 %

Organizație beneficiară primară
 • A.O. Rețeaua de Transfer Tehnologic a Moldovei
 • Camera de Comerț și Indstrie a Republicii Moldova
 • Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare

Informații de contact
Date de contact donator:: 
Mihai BILBA - mihai.bilba@chamber.md ;

Contact Cancelaria de Stat: 

Contact minister de linie: 
Tipologie