===== ERROR =====
Revitalizarea Manastirii Capriana pentru promovarea patrimoniului ecleziastic unic prin cooperare transfrontaliera si digitalizare - ENCAMO
Exportare în PDF Exportare în Word
Informații de finanțare  (Euro)
Total angajamente curente:
0 Euro
Total angajamente planificate:
12 777,5 Euro
Total debursări curente:
23 847,5 Euro
Total debursări planificate:
0 Euro
Total cheltuieli:
0 Euro
Debursări nealocate:
-23 847,5 Euro
Total cheltuieli planificate:
0 Euro
Durata proiectului:
Rata de livrare:

Rata de consumare:
Informații adiționale
Proiect creat de:
Dorina Sestrejivitovschii
Creat în spațiul de lucru:
Uniunea Europeană - Team
Calculat:
Da
Proiect creat la data de:
08/07/2020
Proiect modificat la data de:
30/07/2020
Coordonatorul echipei de introducere date:
Aurel Jucov aurel.jucov@mf.gov.md
 
Identificare
Titlul proiectului: 
Revitalizarea Manastirii Capriana pentru promovarea patrimoniului ecleziastic unic prin cooperare transfrontaliera si digitalizare - ENCAMO
ID PGA: 
8721177814039

Stadiu:  În curs de desfășurare
Motivul statutului: 
Obiective: 

Conservarea, valorificarea și promovarea turistică a unui patrimoniu eclesiastic unic cu valoare istorică, patrimoniu cultural transnațional comun, prin înființarea primului muzeu religios din Republica Moldova, la Mănăstirea Capriana și o expoziție digitală la CMNM lasi, România, sporind astfel numărul de turiști în vizită în 24 de luni de la implementarea proiectului cu 20%. 


Descriere: 

Proiectul EnCaMo propune noi oportunități prin cooperarea transfrontalieră, valorificând patrimoniul cultural, dar și dezvoltarea economică și turistică a zonei. Proiectul își propune să apropie cele două instituții (muzeu și religios) și să consolideze relațiile interumane. Astfel, pe lângă acțiunea pentru înființarea Muzeului Mănăstirii Capriana, promovarea patrimoniului include și organizarea de cursuri de informare și pregătire profesională în domeniul păstrării și valorificării valorilor moștenirii culturale religioase, în vederea consolidării identității culturale prin amenajarea sus la Muzeul Mănăstirii Capriana, primul de acest fel într-o mănăstire din Republica Moldova. Promovarea muzeului, a colecției sale, activitățile sale sunt extrem de importante pentru ca muzeul să își poată îndeplini misiunea. Prin promovare, muzeul beneficiază de o notorietate sporită, vizibilitate sporită, crește atractivitatea acestuia. Ca urmare, numărul de vizitatori la expoziții, partitipants în proiectul său crește, relațiile cu diverși actori sunt îmbunătățite, iar muzeul devine mai credibil în atragerea de fonduri sau parteneri noi.

În cadrul proiectului vor fi achiziționate elemente de muzeotehnică (vitrine, suporți de expunere), Infotouch, laptop, videoproiector și ecran pentru Muzeul Mănăstirii Capriana, iar pentru Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași se vor achiziționa echipamente performante pentru înființarea unei expoziții cu ajutorul tehnologiei  de digitalizare imersivă și un automobil.

În afara achiziției echipamentelor necesare înființării muzeului Mănăstirii Căpriana și a expoziției permanente de la CMNM Iași, proiectul prevede și alte activități: cursuri de instruire și formare în domeniul conservării și valorificării muzeale a patrimoniului ecleziastic arheologic, simpozion internațional, expoziție temporară cu artefactele din patrimoniul viitorului muzeu al Mănăstirii Capriana, cât și activități comune de promovare a proiectului și diseminarea rezultatelor împreună cu partenerul din Republica Moldova.


Componente de Acţiuni: 

Etapele pregătitoare în cadrul Proiectului:

- achiziționarea sistemului de monitorizare a microclimatelor și a echipamentelor de stabilizare a microclimatelor, astfel încât, după finalizarea procedurilor de conservare a relicvelor, acestea să poată fi prezentate în noul muzeu.

- achizitionarea mobilierului specific pentru camera muzeului.

- participarea la sesiunile de instruire oferite de CMNM Iasi pentru călugări, unde vor învăța tehnici speciale pentru conservarea și valorificarea moștenirii religioase

- achiziționarea serviciilor de tipărire și a serviciilor conexe

- asigurarea unei deschideri corespunzătoare a evenimentului CM Museum

- analiza statistică a înnoptărilor turiștilor din zonă.


Rezumat activitate: 

Proiectul își propune să transfere cele mai bune practici în domeniul protejării și valorificării patrimoniului cultural în regiunea transfrontalieră. Acesta își propune să îmbunătățească cunoștințele, atitudinile și practicile pentru protecția patrimoniului cultural prin organizarea de cursuri pentru clericii MC, astfel încât aceștia să învețe metodele de conservare și afișare a artefactelor religioase în conformitate cu regulile. Specialiștii din echipa CMNM vor merge la MC pentru a monitoriza microclimatul spațiului muzeal și pentru a afla cum să folosească echipamentul achiziționat în acest scop. Colaborarea instituțională și mobilitatea specialiștilor în domeniu între cele două instituții determină instituțiile culturale, autoritățile locale și comunitățile din regiunea în cauză să fie implicate în activități de promovare și valorificare a unui patrimoniu cultural și religios valoros.


Memo: 

Programul Operaţional Comun România - Republica Moldova 2014-2020


Scop:

Proiectul vizează Conservarea, valorificarea și promovarea turistică a patrimoniului ecleziastic unic, cu valoare istorică, patrimoniu cultural transnațional comun, prin înființarea, la Mănăstirea Căpriana, a primului muzeu religios care deține un patrimoniu ecleziastic descoperit în cadrul cercetărilor arheologice, de la Mănăstirea Capriana, Republica Moldova și prin realizarea, în cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova”, Iași, România, a unei expoziții virtuale permanente, în vederea creșterii numărului de turiști.

 


Rezultate: 

Proiectul face parte în principal din Programul Operațional Comun România - Republica Moldova 2014 - 2020, (T03) PROMOVAREA CULTURII LOCALE ȘI CONSERVAREA PATRIMONIEI ISTORICE păstrarea patrimoniului cultural și istoric în zona eligibilă, susținând dezvoltarea culturii locale , identități culturale specifice și dialog cultural, Prioritatea 2.1 - Conservarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric.
Proiectul oferă rezultate practice imediate și arată un potențial ridicat de dezvoltare economică și turistică a zonei. Rezultatele acestui proiect includ dezvoltarea de servicii inovatoare de expunere a patrimoniului arheologic ecleziastic. În ceea ce privește impactul social, diverse categorii de public vor beneficia de un muzeu nou, unic, care permite accesul la servicii de educație religioasă, artistică și istorică. De asemenea, răspunde la noile tendințe în studiile muzeului privind orientarea vizitatorilor, dezvoltarea on-line a colecțiilor și creșterea interacțiunii cu vizitatorul. Noutatea este caracterul activ și modern al abordării și interacțiunii patrimoniului ecleziastic cu publicul, conform feedback-ului vizitatorilor. Crearea unui spațiu muzeal, conform concepției științifice și muzeografice moderne, în primul rând amabile, în cadrul unei mănăstiri din Republica Moldova, vizând atât protejarea, cât și introducerea în circuitul cultural-religios-turistic a valorilor creștine spiritualitatea apartenenței ecleziastice la Sfântul Ierarh Gavriil Bănulescu Bodoni.Buget
Necuprins in buget


Identificatori proiect: 
  • [manastirea cu hramul Adormirea Maicii Domnului, Capriana ]

Ajutor umanitar: 
Nu
Planificare

Data propusă de începere:  23/03/2020
Data efectivă de începere:  03/06/2020
Data originală de terminare:  22/12/2021
Data efectivă de terminare: 
Durata proiectului: 
Localizare
[Moldova] [Strășeni] [Căpriana] 100%

Nivel de implementare: Local

Localizarea implementării: Localitate

National Plan
[Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 2030”] [Altele] 100.0%
Sectoare
Sectoare DAC / OECD
DAC 5 Sector Code - 332 – TURISM (100.0)%

Sectoare bugetare guvernamentale
Budget Classification - 0200 – ACTIVITĂȚI EXTERNE - 0201 - Colaborare internaţională (100.0)%

Costul propus al proiectului
Cost 36 625   Euro
Data Semnătura 21/02/2020
Finanțare
Numele Organizației : Comisia Europeană
Organization Role : Finanțator
Tipul de asistență : Suport pentru proiecte
Financial Instrument : Grant
Angajamente planificate
Planificată 30/11/2021 10 277,5   Euro
Subtotal angajamente planificate: 10 277,5 Euro    
Debursări curente:
Curentă 09/07/2020 23 847,5   Euro
Subtotal Debursare Curentă: 23 847,5 Euro    
Rest de plată: -23 847,5 Euro    


Numele Organizației : manastirea cu hramul Adormirea Maicii Domnului, Capriana
Organization Role : Finanțator
Tipul de asistență : Suport pentru proiecte
Financial Instrument : Grant
Angajamente planificate
Planificată 30/09/2020 2 500   Euro
Subtotal angajamente planificate: 2 500 Euro    


 
TOTAL ANGAJAMENTE PLANIFICATE: 12 777,5 Euro  
Total debursări curente: 23 847,5 Euro  
Rest de plată: -23 847,5 Euro  
Documente asociate
 Contract grant -     Contract de grant.pdf
  Data Semnătura:  7/30/2020
 Acord de parteneriat -     Partnership Agreement.pdf
  Data Semnătura:  7/30/2020
Organizații implicate
Organizații executoare
  • manastirea cu hramul Adormirea Maicii Domnului, Capriana 100.0 %

Organizație contractantă / implementatoare
  • manastirea cu hramul Adormirea Maicii Domnului, Capriana 100.0 %

Organizație beneficiară primară
  • manastirea cu hramul Adormirea Maicii Domnului, Capriana

Informații de contact
Date de contact donator:: 
Dorina Sestrejivitovschii - dorinabej@gmail.com ;

Contact Cancelaria de Stat: 

Contact minister de linie: 
Tipologie