===== ERROR =====
"Comerț și inovare în industria vinicolă - WINET BSB638"
Exportare în PDF Exportare în Word
Informații de finanțare  (Euro)
Total angajamente curente:
0 Euro
Total angajamente planificate:
385 098 Euro
Total debursări curente:
252 814 Euro
Total debursări planificate:
0 Euro
Total cheltuieli:
0 Euro
Debursări nealocate:
-252 814 Euro
Total cheltuieli planificate:
0 Euro
Durata proiectului:
21  Luni
Rata de livrare:

Rata de consumare:
Informații adiționale
Proiect creat de:
Ion Iordachi
Creat în spațiul de lucru:
Uniunea Europeană - Team
Calculat:
Da
Proiect creat la data de:
20/05/2019
Proiect modificat la data de:
17/07/2020
Coordonatorul echipei de introducere date:
Aurel Jucov aurel.jucov@mf.gov.md
 
Identificare
Titlul proiectului: 
"Comerț și inovare în industria vinicolă - WINET BSB638"
ID PGA: 
8721165512289

Stadiu:  În curs de desfășurare
Motivul statutului: 

În curs de desfășurare


Obiective: 

Lansarea unei cooperări transfrontaliere cu o nouă abordare bazată pe o combinație de rețele clasice și tehnologii on-line moderne, în concordanță cu tendințele actuale și susținută de strategiile de dezvoltare a sectorului vitivinicol din țările participante, care va spori colaborarea sectorială între România, Bulgaria și Republica Moldova, precum și exporturile către alte țări.


Descriere: 

Proiectul WINET vine într-un context de diminuare a relațiilor comerciale în sectorul vinificației între țările participante, scăderea producției de vin din cauza climeii, scăderea calității din cauza non-standardului și lipsa tehnicilor moderne și are drept scop rezolvarea acestor probleme prin colaborare, programe de schimb de bune practici, cooperarea autorităților, centrelor de învățământ superior și a întreprinderilor, precum și comerțul online.Proiectul este în concordanță cu mai multe inițiative ale UE și se completează cu alte programe regionale de cooperare transfrontalieră.
Datorită abordării sale inovatoare în materie de TIC în domeniul comerțului și al colaborării, inițiativa poate fi foarte ușor integrată de noi membri din orice țară din bazinul Mării Negre.
Proiectul susține cu fermitate sustenabilitatea mediului și promovează în acțiunile și mesajele sale democrația și drepturile omului, precum și egalitatea de gen.
Pe termen lung, proiectul va îmbunătăți bunăstarea oamenilor din regiunea vizată prin cooperare și prin urmare creșterea durabilă.


Componente de Acţiuni: 

Proiectul include următoarele activități:

- Componenta management și comunicare
- Evaluările și studiile sectoriale inițiale ca bază pentru proiectarea rețelei
- Crearea rețelei de vinuri (WINET) ca o inițiativă deschisă pentru creșterea comerțului și cooperării în sectorul vitivinicol și invitarea tuturor părților interesate să se alăture
- Evenimente de networking și diseminare, precum și programe de schimb de bune practici
- Crearea platformei ICT WINET ca instrument de sprijin pentru promovarea mai ușoară a produselor și serviciilor, a colaborării, a comerțului între membri
- Animarea platformei, publicarea ei on-line prin intermediul rețelelor sociale, pentru a crea impactul și tracțiunea necesară pentru auto-sustenabilitate


Rezumat activitate: 

Proiectul WINET are ca scop implementarea platformei TIC WINE, care este instrumentul menit să sprijine crearea și dezvoltarea rețelei WINET. Platforma va avea un rol central în implementarea proiectului și este esențială pentru adoptarea, sustenabilitatea și capacitățile sale de transfer. Platforma va fi construită pe baza unor standarde deschise, extensibile astfel încât să fie capabilă să-l extindă dacă este necesar. Codul sursă va fi datorat de LP, astfel încât să poată asigura sustenabilitatea (întreținere și garanție) și transferul către alte entități interesate, după caz.
Procesul de implementare va urma metodologii dovedite. Furnizorul va trebui să demonstreze capacitatea de a proiecta, dezvolta și implementa un produs fiabil. Serviciile asociate vor include: analiza și proiectarea; dezvoltare și implementare; testarea funcționalităților și performanțelor sale; Instruire; întreținere și garanție.
Platforma va oferi cel puțin următoarele funcționalități:
 - înregistrați membrii rețelei, permițându-i să își editeze profilul, inclusiv informații despre produse, servicii și oferte
 - instrumente de comunicare și colaborare între membri
 - comerț (comerț electronic)
 - comunități tematice (bune practici, inovare, cercetare etc.)
 - organizarea de evenimente și înregistrarea la acestea
 - întâlniri on-line și seminare web
 - logare și raportare
 - furnizarea de informații despre activitățile proiectului
 - diseminarea și promovarea proiectului
Platforma va fi disponibilă în engleză, română și bulgară.


Memo: 
Scop:

WINET își propune să sporească comerțul și cooperarea în sectorul vitivinicol în bazinul Mării Negre. Pentru a-și atinge obiectivul, partenerii WINET vor crea o rețea care va lega peste 100 de întreprinderi, IMM-uri, studii superioare și cercetare, autorități locale / regionale / naționale, precum și grupuri de interese, ONG-uri și organizații de sprijinire a afacerilor din cele trei țări fondatoare.
Proiectul va crea cadrul și facilitățile necesare pentru stabilirea unor relații viabile între membri, pentru a crea o comunitate dedicată colaborării, creșterea relațiilor comerciale și modernizarea constantă a industriei vinicole din regiune.


Rezultate: 

Principalele rezultate care trebuie obtinute prin proiect sunt:
- R1. Creșterea cooperării în sectorul vitivinicol;
- R2. Creșterea promovării reciproce și a comerțului în sectorul vitivinicol;
- R3. Facilitarea schimbului de cunoștințe în sectorul vitivinicol.Buget
Cuprins in buget


Identificatori proiect: 
Ajutor umanitar: 
Nu
Planificare

Data propusă de începere:  04/04/2019
Data efectivă de începere:  01/07/2019
Data originală de terminare:  04/04/2021
Data efectivă de terminare:  04/04/2021
Durata proiectului:  21 Luni
Localizare
[Bulgaria]

[Moldova] 100%

[Romania]

Nivel de implementare: Internațional

Localizarea implementării:

National Plan
[Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 2030”] [Agricultură] 100.0%
Programe
[Sectoarele transversale] [Alții] 100.0%
Sectoare
Sectoare DAC / OECD
DAC 5 Sector Code - 311 – AGRICULTURA (100.0)%

Sectoare bugetare guvernamentale
Budget Classification - 1100 – AGRICULTURA, GOSPODĂRIA SILVICĂ, GOSPODĂRIA PISCICOLĂ ŞI GOSPODĂRIA APELOR - 1101 - Agricultură (100.0)%

Costul propus al proiectului
Cost 385 099   Euro
Data Semnătura 21/05/2019
Finanțare
Numele Organizației : Agenţia de Investiţii
Organization Role : Finanțator
Tipul de asistență : Suport pentru proiecte
Financial Instrument : Fonduri guvernamentale
Angajamente planificate
Planificată 02/09/2019 33 486   Euro
Subtotal angajamente planificate: 33 486 Euro    


Numele Organizației : Comisia Europeană
Organization Role : Finanțator
Tipul de asistență : Suport pentru proiecte
Financial Instrument : Grant
Capitale / Curente : Curente - generale
Angajamente planificate
Planificată 01/08/2019 351 612   Euro
Subtotal angajamente planificate: 351 612 Euro    
Debursări curente:
Curentă 20/05/2019 252 814   Euro
Subtotal Debursare Curentă: 252 814 Euro    
Rest de plată: -252 814 Euro    


 
TOTAL ANGAJAMENTE PLANIFICATE: 385 098 Euro  
Total debursări curente: 252 814 Euro  
Rest de plată: -252 814 Euro  
Documente asociate
 Acord de parteneriat MD/BG -     Annex III Partnership Agreement_ LB MIA _ P1 CCStaraZagora.pdf
  Data Semnătura:  5/21/2019
 Contract de grant -     Subsidy Contract 04.04.2019.pdf
  Data Semnătura:  5/21/2019
Organizații implicate
Organizații executoare
  • Guvernul Republicii Moldova 100.0 %

Organizație contractantă / implementatoare
  • Agenţia de Investiţii 100.0 %

Organizație beneficiară primară
  • Agenţia de Investiţii

Organzație beneficară secundară
  • Agenţia de Investiţii

Informații de contact
Date de contact donator:: 
Contact Cancelaria de Stat: 

Contact minister de linie: 
Tipologie 
Grant, cofinanțare 8%
Titlu Grant, cofinanțare 8%
Descriere
Latitudine
Longitudine