===== ERROR =====
Îmbunătățirea capacității sistemului sănătăţii de a elabora și implementa politici și programe la toate nivelurile, care asigură acces egal la servicii calitative de sănătate sexuală și reproductivă și drepturile reproductive, inclusiv acces la produse în sănătatea reproductivă, pentru femeile, adolescenţii și tinerii cei mai defavorizați, inclusiv în situații umanitare
Exportare în PDF Exportare în Word
Informații de finanțare  (Euro)
Total angajamente curente:
0 Euro
Total angajamente planificate:
807 609,48 Euro
Total debursări curente:
0 Euro
Total debursări planificate:
0 Euro
Total cheltuieli:
0 Euro
Debursări nealocate:
0 Euro
Total cheltuieli planificate:
0 Euro
Durata proiectului:
59  Luni
Rata de livrare:

Rata de consumare:
Informații adiționale
Proiect creat de:
Alexandru Rusu
Creat în spațiul de lucru:
Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) - Team
Calculat:
Da
Proiect creat la data de:
11/12/2017
Proiect modificat la data de:
21/08/2018
Coordonatorul echipei de introducere date:
Aurel Jucov aurel.jucov@mf.gov.md
 
Identificare
Titlul proiectului: 
Îmbunătățirea capacității sistemului sănătăţii de a elabora și implementa politici și programe la toate nivelurile, care asigură acces egal la servicii calitative de sănătate sexuală și reproductivă și drepturile reproductive, inclusiv acces la produse în sănătatea reproductivă, pentru femeile, adolescenţii și tinerii cei mai defavorizați, inclusiv în situații umanitare
ID PGA: 
8721150810282

Stadiu:  În curs de desfășurare
Motivul statutului: 
Obiective: 

Indicatorii:

 • Numărul de protocoale clinice si standarde elaborate/revizuite privind cancerul de col uterin, planificarea familială si violența bazată pe gen.

Referință: 0; Ținta: 3

 • Procentajul instituţiilor de asistenţă medicală primară care utilizează un sistem informațional de management al logisticii pentru prognoza și monitorizarea acoperirii cu contraceptive.

Referință: 0%, Ținta: 80%

 • Un plan naţional de urgență umanitară abordează necesităţile de sănătate sexuală și reproductivă ale femeilor, tinerilor și victimelor violenței sexuale în situații de criză.

Referință: Nu, Ținta: Da 


Descriere: 

UNFPA va sprijini şi va pleda pentru: (a) elaborarea, revizuirea și monitorizarea protocoalelor clinice în domeniul sănătăţii reproductive și sexuale și implementarea standardelor la nivelul medicinii primare; (b) instituționalizarea mecanismelor de îmbunătăţire a calităţii îngrijirii pentru serviciile de sănătate sexuală și reproductivă; (c) revizuirea programelor de studiu pentru sănătate sexuală și reproductivă în învățământul superior, cu accent pe consilierea și acoperirea grupurilor vulnerabile ale tinerilor și populaţiilor cheie; (d) majorarea bugetului naţional alocat pentru achiziţia contraceptivelor și îmbunătăţirea gestionării lanţului de aprovizionare pentru sănătatea reproducerii; (e) îmbunătăţirea mecanismelor de pregătire pentru situaţii umanitare și introducerea necesităţilor de sănătate sexuală și reproductivă ale femeilor și tinerilor în planurile naţionale de urgență umanitară.


Componente de Acţiuni: 
Rezumat activitate: 
Memo: 
Scop:

Rezultate: 


Buget
Cuprins in buget


Identificatori proiect: 
 • [Fondul Națiunilor Unite pentru Populație MDA03RH1]

Planificare

Data propusă de începere:  01/01/2018
Data efectivă de începere:  01/01/2018
Data originală de terminare:  31/12/2022
Data efectivă de terminare:  31/12/2022
Durata proiectului:  59 Luni
Localizare
[Moldova] 100%

Nivel de implementare: Mai multe niveluri

Localizarea implementării: Țară

National Plan
[Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 2030”] [Altele] 100.0%
Programe
[Sectoarele transversale] [Alții] 100.0%
Sectoare
Sectoare DAC / OECD
DAC 5 Sector Code - 130 - POLITICI SI PROGRAME A SANATATII REPRODUCERII A POPULAȚIEI (100.0)%

Sectoare bugetare guvernamentale
Budget Classification - 0900 - OCROTIREA SĂNĂTĂŢII (100.0)%

Costul propus al proiectului
Cost 900 000   Dolar American
Data Semnătura 11/09/2017
Finanțare
Numele Organizației : Fondul Națiunilor Unite pentru Populație
Organization Role : Finanțator
Tipul de asistență : Asistenţă tehnică
Financial Instrument : Grant
Angajamente planificate
Planificată 10/01/2022 900 000   Dolar American
Subtotal angajamente planificate: 807 609,48 Euro    
Debursări curente:
Curentă 31/12/2022   Dolar American
Subtotal Debursare Curentă:    
Cheltuieli planificate
Planificată 01/12/2022   Dolar American
Subtotal cheltuielile planificate:    


 
TOTAL ANGAJAMENTE PLANIFICATE: 807 609,48 Euro  
Documente asociate
 Programul de Tara UNFPA Moldova 2018-2022 -     http://moldova.unfpa.o...
  Data Semnătura:  12/11/2017
 Programul de Tara UNFPA Moldova 2018-2022 -     7 Moldova CPD - MDA.3 - FINAL - 3Jul17.pdf
  Data Semnătura:  12/11/2017
Organizații implicate
Organizații executoare
 • Fondul Națiunilor Unite pentru Populație 100.0 %

Organizație contractantă / implementatoare
 • Fondul Națiunilor Unite pentru Populație 30.0 %
 • Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu 40.0 %
 • Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate 15.0 %
 • IMSP Institutul Mamei și Copilului 10.0 %
 • A.O. Centrul de drept al femeilor 5.0 %

Organizație beneficiară primară
 • Ministerul sanatatii, muncii si protectiei sociale al RM

Organzație beneficară secundară
 • Ministerul Sănătății

Informații de contact
Date de contact donator:: 
Rita Columbia - columbia@unfpa.org ;

Contact Cancelaria de Stat: 

Contact minister de linie: 
Tipologie 
asistenta tehnica
Titlu asistenta tehnica
Descriere
Latitudine
Longitudine