===== ERROR =====
Consolidarea Managementului Integrat al Frontierei la Hotarul Ucraina-Moldova
Exportare în PDF Exportare în Word
Informații de finanțare  (Euro)
Total angajamente curente:
51 274 Euro
Total angajamente planificate:
0 Euro
Total debursări curente:
0 Euro
Total debursări planificate:
0 Euro
Total cheltuieli:
0 Euro
Debursări nealocate:
51 274 Euro
Total cheltuieli planificate:
0 Euro
Durata proiectului:
Rata de livrare:

Rata de consumare:
Informații adiționale
Proiect creat de:
Neli Balan
Creat în spațiul de lucru:
Organizația Internațională pentru Migrație (IOM) - Team
Calculat:
Da
Proiect creat la data de:
16/05/2018
Proiect modificat la data de:
17/05/2018
Coordonatorul echipei de introducere date:
ATL ATL atl@amp.org
 
Identificare
Titlul proiectului: 
Consolidarea Managementului Integrat al Frontierei la Hotarul Ucraina-Moldova
ID PGA: 
8721119410729

Stadiu:  În curs de desfășurare
Motivul statutului: 
Obiective: 

Obiectivul de bază al proiectului este consolidarea continua a Managementului Integrat al Frontierei (MIF) și îmbunătățirea transparenței și capacității de operare a autorităților de frontieră și vamale din Ucraina ți Republica Moldova în scopul de a 1) facilita un control de frontieră mai rapid, mai sigur și mai eficient și de a 2) reduce cozile ți timpul de așteptare pentru călători ți transport, ce ar avea un impact general pozitiv asupra comerțului și a deplasării transfrontaliere a persoanelor.


Descriere: 

Proiectul este parte a unui scop larg al UE in regiune de a contribui la îmbunătățirea circulației populației si a bunurilor prin punctele de trecere in cauza de la hotarul comun Ucraina (UA) - Republica Moldova (MD) și de a avansa implementarea celor mai bune practici ale Managementului Integrat al Frontierei (MIF), in mod special în domeniile de schimb de informații și cooperare la nivel interdepartamental și internațional, operaționalizarea Punctului Comun de Contact (PCC) și implementarea operării comune a Punctelor de Trecere a Frontierei (PTOC). Implementarea va viza in mod special: Punctele de trecere (1) Kuchurhan- Pervomaisc JOBCP și (2) Reni- Giurgiulești; (3) crearea Punctului Comun de Contact la PT Palanca și (4) Sistemul Automatizat de Schimb de Informații între MD și UA. Acțiunea complementează alte proiecte similare implementate de UE cu sprijinul EUBAM pentru Punctele de Control din zona sudică a frontierei comune UA-MD.


Componente de Acţiuni: 

Activitățile de bază ale proiectului sunt următoarele:

1. Pregătirea pachetului ce ține de studiul de fezabilitate (PTF Kuchurhan-Pervomaisc și Reni-Giurgiulești planurile de dezvoltare, proiectele de realizare, devizele estimative de cheltuieli ale lucrărilor și planurile de executare);

2. Finalizarea listei cu specificațiile tehnice pentru echipamentul recomandat în studiul preliminar de fezabilitate pentru PTF Kuchurhan-Pervomaisc și Reni-Giurgiulești;

3. Procurarea echipamentului pentru PTF Kuchurhan-Pervomaisc și Reni-Giurgiulești;

4. Petrecerea instruirilor privind utilizarea și mentenanța echipamentului (cu participarea furnizorului) pentru personalul PTF Kuchurhan-Pervomaisc și Reni-Giurgiulești;

5. Efectuarea lucrărilor de infrastructură/construcție pentru consolidarea PTF Kuchurhan-Pervomaisc și Reni-Giurgiulești; 6. Sprijinirea autorităților în elaborarea și adoptarea instrucțiunilor privind detașarea și modul de operare a autorităților de frontieră ale Republicii Moldova la PTF operate în comun pe teritoriul Ucrainei;

7. Petrecerea împreună cuautoritățile beneficiare a circa opt cursuri de instruire (câte un curs pentru fiecare autoritate beneficiară) privind Protocolul, Schema Tehnologică și Conceptul de Operare Comună;

8. Pregătirea listei de echipament și evaluarea specificațiilor tehnice pentru Punctul Comun de Cooperare (PCC) la PTF operat in comun Palanca;

9. Procurarea, instalarea ți testarea echipamentului staționar și portabil pentru PCC Palanca;

10. Pregătirea listei de echipament și evaluarea specificațiilor tehnice pentru schimbul automatizat de informații;

11. Procurarea, instalarea ți testarea echipamentului pentru schimbul automatizat de informații;

12. Petrecerea a două cursuri de instruire privind utilizarea și mentenanța echipamentului pentru schimb de informații (cu participarea specialiștilor din cadrul agențiilor beneficiare și a furnizorului).


Rezumat activitate: 

Proiectul este parte a unui scop larg al UE in regiune de a contribui la îmbunătățirea circulației populației si a bunurilor prin punctele de trecere in cauza de la hotarul comun Ucraina (UA) - Republica Moldova (MD) și de a avansa implementarea celor mai bune practici ale Managementului Integrat al Frontierei (MIF), in mod special în domeniile de schimb de informații și cooperare la nivel interdepartamental și internațional, operaționalizarea Punctului Comun de Contact (PCC) și implementarea operării comune a Punctelor de Trecere a Frontierei (PTOC). Implementarea va viza in mod special: Punctele de trecere (1) Kuchurhan- Pervomaisc JOBCP și (2) Reni- Giurgiulești; (3) crearea Punctului Comun de Contact la PT Palanca și (4) Sistemul Automatizat de Schimb de Informații între MD și UA. Acțiunea complementează alte proiecte similare implementate de UE cu sprijinul EUBAM pentru Punctele de Control din zona sudică a frontierei comune UA-MD.


Memo: 
Scop:

OS 1. PTF Kuchurhan-Pervomaisc: Managementul frontierei la PTF Kuchurhan (UA) - Pervomaisc (MD) este îmbunătățit substanțial, având un impact pozitiv asupra comerțului regional și local și a deplasării transfrontaliere a persoanelor.

OS 2. PTF Reni-Giurgiulești: Managementul frontierei la PTF Reni (UA) - Giurgiulești (MD) este îmbunătățit substanțial, având un impact pozitiv asupra comerțului regional și local și a deplasării transfrontaliere a persoanelor.

OS 3. Palanca-PCC: Este facilitată stabilirea Punctului Comun de Contact în cadrul Punctului de Trecere a Frontierei operat in comun Palanca.

OS 4. Schimbul de Informații: Sistemul automatizat de schimbul de informații la nivelul central al autorităților de frontieră este stabilit și furnizează în timp real date si informații pentru agențiile relevante implicate în gestionare frontierei republica Moldova - Ucraina.

 


Rezultate: 

1. PTF Kuchurhan este renovat,  lucrările de infrastructură sunt efectuate, ținând cont de dimensiunea gender privind calatorii și personalul ce activează în cadrul PTF;

2. Personalul autorităților de frontieră cunoaște modalitățile de lucru în cadrul PTF Kuchurhan consolidat;

3. PTF Reni este renovat,  lucrările de infrastructură sunt efectuate, ținând cont de dimensiunea gender privind calatorii și personalul ce activează în cadrul PTF, iar un segment de drum de 300m conectat cu PTF este reconstruit;

4. Personalul autorităților de frontieră cunoaște modalitățile de lucru în cadrul PTF Reni consolidat;

5. Punctul Comun de Cooperare (PCC) la PTF operat in comun Palanca este echipat și autoritățile de frontieră ale ambelor state dispun de cunoștințele și instrumentele necesare pentru operarea acestuia;

6. Sistemul de schimb de informații între autoritățile de frontieră din Ucraina și Republica Moldova este testat și pus în funcțiune.Buget
Necuprins in buget


Identificatori proiect: 
  • [Organizația Internațională pentru Migrație IB.0003]

Ajutor umanitar: 
Nu
Planificare

Data propusă de începere:  01/11/2017
Data efectivă de începere:  01/11/2017
Data originală de terminare:  29/02/2020
Data efectivă de terminare: 
Durata proiectului: 
Localizare
[Moldova] 100%

Nivel de implementare: International and Local

Localizarea implementării: Toate

National Plan
[Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 2030”] 100.0%
Sectoare
Sectoare DAC / OECD
DAC 5 Sector Code - 150 – GUVERNUL ȘI SOCIETATEA CIVILA - 151 – Guvernul și societatea civila, general (100.0)%

Sectoare bugetare guvernamentale
Budget Classification - 0100 - SERVICIILE DE STAT CU DESTINAŢIE GENERALĂ - 0110 - Organe administrative (100.0)%

Costul propus al proiectului
Cost 51 274   Euro
Data Semnătura 21/12/2017
Finanțare
Numele Organizației : Uniunea Europeană
Organization Role : Finanțator
Tipul de asistență : Asistenţă tehnică
Financial Instrument : Grant
Angajamente curente
Curentă 21/12/2017 51 274   Euro
SUBTOTAL ANGAJAMENTE CURENTE: 51 274 Euro    
Rest de plată: 51 274 Euro    


 
TOTAL ANGAJAMENTE CURENTE: 51 274 Euro  
Rest de plată: 51 274 Euro  
Documente asociate
 Contract -     Contract compresed.pdf
  Data Semnătura:  5/16/2018
Organizații implicate
Organizații executoare
  • Organizația Internațională pentru Migrație 100.0 %

Organizație contractantă / implementatoare
  • Organizația Internațională pentru Migrație 100.0 %

Organizație beneficiară primară
  • Poliția de Frontieră
  • Ministerul Afacerilor Interne

Informații de contact
Date de contact donator:: 
Neli Balan - nbalan@iom.int ;

Contact Cancelaria de Stat: 

Contact minister de linie: 
Tipologie