===== ERROR =====
Fond comun pentru dezvoltarea serviciilor pentru tineri, inclusiv pentru cei mai vulnerabili
Exportare în PDF Exportare în Word
Informații de finanțare  (Euro)
Total angajamente curente:
0 Euro
Total angajamente planificate:
1 322 860,53 Euro
Total debursări curente:
664 217,2 Euro
Total debursări planificate:
0 Euro
Total cheltuieli:
0 Euro
Debursări nealocate:
-664 217,2 Euro
Total cheltuieli planificate:
0 Euro
Durata proiectului:
60  Luni
Rata de livrare:

Rata de consumare:
Informații adiționale
Proiect creat de:
Alexandru Rusu
Creat în spațiul de lucru:
Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) - Team
Calculat:
Da
Proiect creat la data de:
19/01/2018
Proiect modificat la data de:
29/08/2019
Coordonatorul echipei de introducere date:
Aurel Jucov aurel.jucov@mf.gov.md
 
Requested activity version was not the latest version. Preview switched to showing the last version! This activity cannot be validated because there is no Workspace Manager.
Identificare
Titlul proiectului: 
Fond comun pentru dezvoltarea serviciilor pentru tineri, inclusiv pentru cei mai vulnerabili
ID PGA: 
8721150810466

Stadiu:  În curs de desfășurare
Motivul statutului: 

Proiectul a inceput pe 19.12.2017


Obiective: 
 1. Îmbunătățirea capacitatii instituționale a centrelor de tineret în facilitarea implicării tinerilor, disponibilității serviciilor pentru tineret și participarea comunității.
 2. Îmbunătățirea calitatii serviciilor oferite de centrele de tineret, inclusiv a serviciilor de outreach pentru a ajunge la grupurile cele mai vulnerabile ale tinerilor.
 3. Îmbunătățirea mecanismelor de monitorizare și evaluare, în special a sistemului de colectare a datelor la nivel local privind tinerii, inclusiv sănătatea sexuală și reproductivă a adolescenților, și utilizarea datelor dezagregate în luarea deciziilor de către autoritățile publice locale.

Descriere: 

Prestatorii de servicii pentru tineri joacă un rol foarte important în domeniul educației. Sistemul educațional formal încă nu este pe deplin capabil să răspundă toturor necesităților tinerilor, în particular celor legate de planificarea carierei, abilitarea tinerilor cu capacități pentru o integrare mai competitivă pe piața muncii, promovarea noilor tehnologii de informare şi comunicaţii, dezvoltarea oportunităților pentru petrecerea timpului liber și agrement, prevenirea violenței și promovarea modului sănătos de viață.

Pentru a spori accesul la serviciile prietenoase tinerilor legate de sănătate, educație și participare, Guvernul a creat Centrele de tineret. În prezent, sunt 23 de centre de tineret în toată țara care au scopul de a crește calitatea și eficiența serviciilor oferite tinerilor pentru a asigura, până în anul 2020, accesibilitatea acestora pentru cel puțin 90% din tineri.

Ca parte a celui de al treilea Program de țară al UNFPA, Fondul Națiunilor Unite pentru Populație în Republica Moldova pentru anii 2018 – 2022 și Strategia naţională de dezvoltare a sectorului de tineret 2020, UNFPA și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova încheie prezentul parteneriat pentru a crește disponibilitatea și calitatea serviciilor prietenoase tinerilor la nivel local, cu accent pe cei mai vulnerabili tineri.


Componente de Acţiuni: 
 1. Evaluarea capacității centrelor de tineret (infrastructură, resurse umane, prestarea de servicii, organizarea și gestionarea implementării programelor, capacitatea de a crea rețele și parteneriate, sprijinul necesar pentru consolidarea capacităților, etc.).

 2. Dezvoltarea programului de consolidare a capacităților pentru a răspunde nevoilor de consolidare a capacităților.

 3. Crearea capacității centrelor de tineret în dezvoltarea și gestionarea instituțională și a proiectelor, dezvoltarea și promovarea serviciilor pentru tineret, participarea tinerilor, servicii de outreach, mobilizarea resurselor, advocacy, dezvoltarea rețelelor și parteneriatelor, etc.

 4. Elaborarea indicatorilor-cheie de performanță pentru centrele de tineret, cu consultarea publică, în special cu tinerii, a indicatorilor.

 5. Elaborarea unui pachet minim de servicii pentru tineret, inclusiv servicii de outreach.

 6. Dezvoltarea sistemului de colectare a datelor privind tinerii la nivel local și disponibilitatea datelor dezagregate în planificarea locală și implementarea politicilor naționale pentru tineret, inclusiv date dezagregate privind sănătatea sexuală și reproductivă a adolescenților.
 7. Facilitarea utilizării datelor în luarea deciziilor de către autoritățile publice locale pentru activități de advocacy în domeniul dezvoltării tineretului.
 8. Dezvoltarea și implementarea sistemului electronic de înregistrare și raportare pentru centrele de tineret.

Rezumat activitate: 

Activitățile sunt orientate spre îmbunătățirea capacitații instituționale a centrelor de tineret în facilitarea implicării tinerilor, disponibilității serviciilor pentru tineret și participarea comunității precum și a mecanismelor de monitorizare și evaluare.

Centrele de tineret vor fi punctul central la nivel local care vor facilita implicarea tinerilor în promovarea drepturilor lor, inclusiv dreptul la sănătate și la educație pentru sănătate adecvată vârstei, participarea la procesul decizional și voluntariat. Pe de altă parte, centrele de tineret vor deveni promotori ai serviciilor pentru tineret, cu personal care are abilități și cunoștințe pentru a interacționa și a oferi sprijin tinerilor, în special celor mai vulnerabili


Memo: 
Scop:

Creșterea disponibilitatii și calitatii serviciilor prietenoase tinerilor la nivel local, cu accent pe cei mai vulnerabili tineri.


Rezultate: 
 • Capacitatea instituțională îmbunătățită a centrelor de tineret în facilitarea implicării tinerilor, disponibilității serviciilor pentru tineret și participarea comunității.
 • Calitatea îmbunătățită a serviciilor oferite de centrele de tineret, inclusiv a serviciilor de outreach pentru a ajunge la grupurile cele mai vulnerabile ale tinerilor.
 • Mecanisme îmbunătățite de monitorizare și evaluare, în special a sistemului de colectare a datelor la nivel local privind tinerii, inclusiv sănătatea sexuală și reproductivă a adolescenților, și utilizarea datelor dezagregate în luarea deciziilor de către autoritățile publice locale.


Buget
Cuprins in buget


Identificatori proiect: 
Ajutor umanitar: 
Nu
Planificare

Data propusă de începere:  19/12/2017
Data efectivă de începere:  19/12/2017
Data originală de terminare:  31/12/2022
Data efectivă de terminare:  31/12/2022
Durata proiectului:  60 Luni
Localizare
[Moldova] 100%

Nivel de implementare: Mai multe niveluri

Localizarea implementării: Țară

National Plan
[Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 2030”] 100.0%
Programe
[Sectoarele transversale] 100.0%
Sectoare
Sectoare DAC / OECD
DAC 5 Sector Code - 110 – EDUCATIE - 111 - EDUCATIE-nivel nespecificat - 11120 - Facilități de educație și formare profesională (100.0)%

Sectoare bugetare guvernamentale
Budget Classification - 0800 – CULTURA, ARTA, SPORTUL ŞI ACTIVITĂŢILE PENTRU TINERET - 0807 - Activităţi pentru tineret (100.0)%

Costul propus al proiectului
Cost 1 564 018   Dolar American
Data Semnătura 19/12/2017
Finanțare
Numele Organizației : Fondul Națiunilor Unite pentru Populație
Organization Role : Finanțator
Tipul de asistență : Asistenţă tehnică
Financial Instrument : Grant
Angajamente planificate
Planificată 19/12/2017 425 000   Dolar American
Subtotal angajamente planificate: 359 468,83 Euro    
Debursări curente:
Curentă 01/03/2019 200 000   Dolar American
Subtotal Debursare Curentă: 175 700,61 Euro    
Rest de plată: -175 700,61 Euro    


Numele Organizației : Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării
Organization Role : Finanțator
Tipul de asistență : Suport pentru proiecte
Financial Instrument : Fonduri guvernamentale
Angajamente planificate
Planificată 19/12/2017 1 139 018   Dolar American
Subtotal angajamente planificate: 963 391,69 Euro    
Debursări curente:
Curentă 30/11/2018 554 906   Dolar American
Subtotal Debursare Curentă: 488 516,59 Euro    
Rest de plată: -488 516,59 Euro    


Numele Organizației : Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării
Organization Role : Finanțator
Tipul de asistență :


 
TOTAL ANGAJAMENTE PLANIFICATE: 1 322 860,53 Euro  
Total debursări curente: 664 217,2 Euro  
Rest de plată: -664 217,2 Euro  
Documente asociate
 Acord între Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie -     Co-financing Agreement MECC.pdf
  Data Semnătura:  1/19/2018
Organizații implicate
Organizații executoare
 • Fondul Națiunilor Unite pentru Populație 100.0 %

Organizație contractantă / implementatoare
 • A.O. Expert-Grup 10.0 %
 • AO “Parteneriate pentru fiecare copil”/ Partnerships for Every Child NGO a 10.0 %
 • A.O. Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova 10.0 %
 • Fondul Națiunilor Unite pentru Populație 20.0 %
 • A.O. Rețeaua de Tineri Educatori de la Egal la Egal 20.0 %
 • A.O. Centrul Educațional PRO DIDACTICA 20.0 %
 • A.O. Terre des Hommes Moldova 10.0 %

Organizație beneficiară primară
 • Ministerul Educației

Organzație beneficară secundară
 • Autorități Publice Locale din Republica Moldova

Informații de contact
Date de contact donator:: 
Contact Cancelaria de Stat: 

Contact minister de linie: 
Tipologie 
Acord de cofinantare
Titlu Acord de cofinantare
Descriere
Latitudine
Longitudine