===== ERROR =====
Pregatirea umanitara in caz de situatii de criza
Exportare în PDF Exportare în Word
Informații de finanțare  (Euro)
Total angajamente curente:
0 Euro
Total angajamente planificate:
88 074,69 Euro
Total debursări curente:
416,08 Euro
Total debursări planificate:
0 Euro
Total cheltuieli:
0 Euro
Debursări nealocate:
-416,08 Euro
Total cheltuieli planificate:
88 074,69 Euro
Durata proiectului:
59  Luni
Rata de livrare:

Rata de consumare:
Informații adiționale
Proiect creat de:
Alexandru Rusu
Creat în spațiul de lucru:
Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) - Team
Calculat:
Da
Proiect creat la data de:
23/01/2018
Proiect modificat la data de:
19/02/2018
Coordonatorul echipei de introducere date:
ATL ATL atl@amp.org
 
Identificare
Titlul proiectului: 
Pregatirea umanitara in caz de situatii de criza
ID PGA: 
8721150810479

Stadiu:  În curs de desfășurare
Motivul statutului: 
Obiective: 

Sprijin în implementarea acțiunilor și a cerințelor minime de pregătire in situatii de criza 


Descriere: 

Proiectul va contribui la:

- asigurearea unui mecanism de coordonare umanitară în domeniul sănătății reproductive sexuale și al violenței bazate pe gen;

- Promovarea sănătății reproducerii sexuale și a prevenirii violenței pe motive de gen în situații de urgență


Componente de Acţiuni: 
Rezumat activitate: 
Memo: 
Scop:

Rezultate: 


Buget
Cuprins in buget


Identificatori proiect: 
  • [Fondul Națiunilor Unite pentru Populație MDA03HP1]

Ajutor umanitar: 
Da
Planificare

Data propusă de începere:  01/01/2018
Data efectivă de începere:  01/01/2018
Data originală de terminare:  31/12/2022
Data efectivă de terminare:  31/12/2022
Durata proiectului:  59 Luni
Localizare
[Moldova] 100%

Nivel de implementare: Național

Localizarea implementării: Țară

National Plan
[Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 2030”] [Altele] 100.0%
Programe
[Sectoarele transversale] [Gen] 100.0%
Sectoare
Sectoare DAC / OECD
DAC 5 Sector Code - 130 - POLITICI SI PROGRAME A SANATATII REPRODUCERII A POPULAȚIEI - 1309 - Population policies/programmes and reproductive health (Sub-sector) - 13020 - Îngrijirea sanatații reproducerii (50.0)%

DAC 5 Sector Code - 700 – AJUTOR UMANITAR - 720 – Răspunsul de urgență (50.0)%

Sectoare bugetare guvernamentale
Budget Classification - 0900 - OCROTIREA SĂNĂTĂŢII - 0906 - Programe naţionale de ocrotire a sănătăţii (100.0)%

Costul propus al proiectului
Cost 100 000   Dolar American
Data Semnătura 11/09/2017
Finanțare
Numele Organizației : Fondul Națiunilor Unite pentru Populație
Organization Role : Finanțator
Tipul de asistență : Asistenţă tehnică
Financial Instrument : Grant
Angajamente planificate
Planificată 31/12/2022 100 000   Dolar American
Subtotal angajamente planificate: 88 074,69 Euro    
Debursări curente:
Curentă 11/01/2018 500   Dolar American
Subtotal Debursare Curentă: 416,08 Euro    
Cheltuieli planificate
Planificată 31/12/2022 100 000   Dolar American
Subtotal cheltuielile planificate: 88 074,69 Euro    
Rest de plată: -416,08 Euro    


 
TOTAL ANGAJAMENTE PLANIFICATE: 88 074,69 Euro  
Total debursări curente: 416,08 Euro  
Total cheltuieli planificate: 88 074,69 Euro  
Rest de plată: -416,08 Euro  
Documente asociate
 Programul de Tara UNFPA 2018-2022 pentru Republica Moldova -     https://executiveboard...
  Data Semnătura:  1/23/2018
 Programul de Tara UNFPA 2018-2022 pentru Republica Moldova -     UNFPA Moldova Country Programme 2018-2022_Approved.pdf
  Data Semnătura:  1/23/2018
Organizații implicate
Organizații executoare
  • Fondul Națiunilor Unite pentru Populație 100.0 %

Organizație contractantă / implementatoare
  • A.O. Centrul de drept al femeilor 20.0 %
  • Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu 20.0 %
  • Fondul Națiunilor Unite pentru Populație 20.0 %
  • Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate 20.0 %
  • A.O. Expert-Grup 20.0 %

Organizație beneficiară primară
  • Ministerul sanatatii, muncii si protectiei sociale al RM

Informații de contact
Date de contact donator:: 
Rita Columbia - columbia@unfpa.org ;

Contact Cancelaria de Stat: 

Contact minister de linie: 
Tipologie 
asistenta tehnica
Titlu asistenta tehnica
Descriere
Latitudine
Longitudine