===== ERROR =====
Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova
Exportare în PDF Exportare în Word
Informații de finanțare  (Euro)
Total angajamente curente:
4 460 631,35 Euro
Total angajamente planificate:
0 Euro
Total debursări curente:
408 340,83 Euro
Total debursări planificate:
3 657 581,29 Euro
Total cheltuieli:
66 089,46 Euro
Debursări nealocate:
4 052 290,52 Euro
Total cheltuieli planificate:
0 Euro
Durata proiectului:
Luni
Rata de livrare:
9%
Rata de consumare:
16%
Informații adiționale
Proiect creat de:
Virginia Bîlici
Creat în spațiul de lucru:
Ministerul Mediului - Team
Calculat:
Da
Proiect creat la data de:
23/05/2016
Proiect modificat la data de:
22/11/2017
Coordonatorul echipei de introducere date:
ATL ATL atl@amp.org
 
Identificare
Titlul proiectului: 
Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova
ID PGA: 
872113758899

Stadiu:  În curs de desfășurare
Motivul statutului: 
Obiective: 

Îmbunătățirea stării de sănătate a populației din Republica Moldova privind maladiile legate de apă. 


Descriere: 

Proiectul pervede asistență tehnică pentru instituțiile de resort din sectorul de apă și sanitație pentru actualizarea cadrul legal (în conformitate cu cerințele UE), punerea în aplicare și coordonare între poate părțile implicate.


Componente de Acţiuni: 

Proiectul prevede consolidarea cadrului instituțional pentru 3 componente

 • Alimentare cu apă și sanitație
 • Management integrat al resurselor de apă

Sistem Informațional privind apa


Rezumat activitate: 

Susținere și asistență pentru:

 • Consiliului sectorial ”Mediu, AAS”;
 • Crearea sistemului de evaluare a performanțelor domeniului;
 • Definirea funcțiilor de bază și responsabilităților instituțiilor din domeniu;
 • Transpunerea directivelor UE;
 • Dezvoltarea conceptului de regionalizare, planificare și finanțare;
 • Actualizarea normelor și standardelor tehnice;
 • Elaborarea cadrului legislativ privind dreptul omului la apă;
 • La aplicarea masurilor prioritare identificate în PGDBH;
 • La modernizarea rețelei de monitorizarea apelor;
 • Consolidarea capacitaților ONG;
 • Crearea SIRA și Cadastrul apelor;
 • Îmbunătățirea procesului și platformei pentru eliberarea Autorizației de mediu pentru folosința specială a apei;
 • Consolidarea capacitaților Comitetelor districtelor bazinelor hidrografice și celor subbazinale;

Training, educație, etc.


Memo: 
Scop:

Pentru a oferi o evaluare locală și internațională în vederea îmbunătățirii capacităților instituționale  pentru punerea în aplicare a Directivelor UE în sectorul alimentării cu apă și sanitației


Rezultate: 

Rezultatele scontate ale Proiectului sunt:

a)  Rezultatul 1: Actorii-cheie organizează și gestionează mai efectiv sectorul alimentare cu apă și sanitație.

b)         Rezultatul 2: Instituțiile și actorii din sector își îmbunătățesc performanța în implementarea serviciilor de alimentare cu apă și sanitație într-un mod durabil, eficient și echitabil.                    Buget
Necuprins in buget


Identificatori proiect: 
 • [Ministerul Mediului ]

Ajutor umanitar: 
Nu
Planificare

Data propusă de începere:  13/05/2016
Data efectivă de începere:  31/08/2019
Data originală de terminare:  13/05/2016
Data efectivă de terminare:  31/08/2019
Durata proiectului:  0 Luni
Localizare
[Moldova] 100%

Nivel de implementare: Național

Localizarea implementării: Țară

National Plan
[Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 2030”] 100.0%
Sectoare
Sectoare DAC / OECD
DAC 5 Sector Code - 140 – APĂ ȘI CANALIZARE (100.0)%

Sectoare bugetare guvernamentale
Budget Classification - 1200 - PROTECŢIA MEDIULUI ŞI HIDROMETEOROLOGIA (100.0)%

Costul propus al proiectului
Cost 4 400 000   Swiss Franc
Data Semnătura 13/05/2016
Finanțare
Numele Organizației : Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare
Organization Role : Finanțator
Tipul de asistență : Asistenţă tehnică
Financial Instrument : Grant
Angajamente curente
Curentă 13/05/2016 1 000 000   Euro
Curentă 13/05/2016 3 815 000   Swiss Franc
SUBTOTAL ANGAJAMENTE CURENTE: 4 460 631,35 Euro    
Planned Disbursement
Planificată 31/03/2017 150 000   Euro
Planificată 31/07/2017 350 000   Euro
Planificată 30/09/2017 640 000   Swiss Franc
Planificată 31/01/2018 450 000   Swiss Franc
Planificată 31/03/2018 450 000   Swiss Franc
Planificată 31/07/2018 300 000   Euro
Planificată 31/07/2018 250 000   Swiss Franc
Planificată 30/09/2018 450 000   Swiss Franc
Planificată 31/01/2019 375 000   Swiss Franc
Planificată 31/03/2019 360 000   Swiss Franc
Planificată 31/07/2019 140 000   Swiss Franc
Planificată 31/10/2019 50 000   Swiss Franc
Planificată 31/10/2019 100 000   Euro
Subtotal Debursări Curente: 3 657 581,29 Euro    
Debursări curente:
Curentă 30/06/2016 100 000   Euro
Curentă 30/06/2016 100 000   Swiss Franc
Curentă 07/11/2017 250 000   Swiss Franc
Subtotal Debursare Curentă: 408 340,83 Euro    
Cheltuieli curente:
Curentă 31/08/2017 75 646   Swiss Franc
SUBTOTAL CHELTUIELI CURENTE: 66 089,46 Euro    
Rest de plată: 4 052 290,52 Euro    


 
TOTAL ANGAJAMENTE CURENTE: 4 460 631,35 Euro  
Total debursări planificate: 3 657 581,29 Euro  
Total debursări curente: 408 340,83 Euro  
TOTAL CHELTUIELI CURENTE: 66 089,46 Euro  
Rest de plată: 4 052 290,52 Euro  
Rata de consumare: 16% Euro  
Rata de livrare: 9%
Documente asociate
 Acord -     MOU IFP signed_20160513.pdf
  Data Semnătura:  5/23/2016
Organizații implicate
Organizații executoare
 • Ministerul Mediului 100.0 %

Organizație contractantă / implementatoare
 • Oficiul Managementul Durabil al Poluanților Organici Persistenți în Republica Moldova 100.0 %

Organizație beneficiară primară
 • Ministerul Mediului

Informații de contact
Date de contact donator:: 
Valentin Plesca -

Contact Cancelaria de Stat: 

Contact minister de linie: 
Tipologie